Ze zijn belangrijk, ze zijn al breed geaccepteerd en door velen reeds gemplementeerd. Maar voor wie zijn ze eigenlijk bedoeld? Toch niet voor de programmeur?Waarschijnlijk totaal overbodig, maar hier is in een notendop de verklaring van de drie afkortingen. SOAP (Simple Object Access Protocol) is de standaard XML-taal om tot webservice gepromoveerde componenten aan te roepen over protocollen als HTTP, SMTP en message queuing. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) is een in ontwikkeling zijnde standaard voor een directory-systeem waarin we webservices kunnen registreren, documenteren en bevragen. En WSDL (Web Services Definition Language) is een XML-taal waarmee we de interfaces van webservices kunnen beschrijven. Over het algemeen zullen deze WDSL-documenten voornamelijk door applicaties gelezen worden en beschikbaar zijn voor aanroepende applicaties.Lees verder in corporate.net 175

Ze zijn belangrijk, ze zijn al breed geaccepteerd en door velen reeds gemplementeerd. Maar voor wie zijn ze eigenlijk bedoeld? Toch niet voor de programmeur?Waarschijnlijk totaal overbodig, maar hier is in een notendop de verklaring van de drie afkortingen. SOAP (Simple Object Access Protocol) is de standaard XML-taal om tot webservice gepromoveerde componenten aan te roepen over protocollen als HTTP, SMTP en message queuing. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) is een in ontwikkeling zijnde standaard voor een directory-systeem waarin we webservices kunnen registreren, documenteren en bevragen. En WSDL (Web Services Definition Language) is een XML-taal waarmee we de interfaces van webservices kunnen beschrijven. Over het algemeen zullen deze WDSL-documenten voornamelijk door applicaties gelezen worden en beschikbaar zijn voor aanroepende applicaties.Lees verder in corporate.net 175