Vertrouwen is het geloof dat de andere partij eerlijk is. Dat de persoon die u vertrouwt ook doet wat van hem verwacht wordt. Vertrouwen is iets bijzonder krachtig maar tegelijk ook zo fragiel. Eenmaal het vertrouwen geschaad, is het vaak onherroepelijk weg. Dat is zo voor onze relaties en in onze vriendschapsbanden. Maar dat geldt ook in onze omgang met zakelijke contacten en bedrijven, en al zeker voor de diensten die we in ons privé-leven en in de bedrijfsomgeving afnemen.
...