Een volwaardige minister van ICT - lees: telecom, ict, administratieve vereenvoudiging, e-gov en informatisering samen - in de nieuwe federale regering komt er niet.

In tegenstelling tot bij de vorige federale regering, waar Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met Economie, Telecom, ICT en Administratieve Vereenvoudiging een zeer consistente ministerpost kreeg, lijken in deze regering de ict-gerelateerde bevoegdheden weer verspreid geraakt te zijn over verschillende ministers en staatssecretarissen.

Johan Vande Lanotte (sp.a), die in de nieuwe regering vicepremier en minister van Economie, Consumenten en Noordzee wordt, zal in die hoedanigheid ook verantwoordelijk zijn voor de telecom- en ict-sector. Al zit de controle over het grootste telecombedrijf van het land, Belgacom, dan weer wel bij Paul Magnette, die minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking wordt.

Maar daar waar in de vorige regering ook de e-gov- en informatiseringsinspanningen van de overheid (Fedict) bij dezelfde minister belandden, zal dat deze keer niet meer het geval zijn. Bij Fedict werd aanvankelijk voorzichtig gekeken naar Olivier Chastel (MR) als voogdijminister, die minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging zal worden, maar dat werd daar ontkend. Bij de persdienst van sp.a wordt nu gewezen naar Hendrik Bogaert (CD&V), die als staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten de bevoegdheid voor Informatisering zal dragen.

Op die manier wordt een evolutie die startte in 2005, toen toenmalig staatssecretaris voor Informatisering Peter Vanvelthoven een ministerpost kreeg, weer teruggedraaid. De veelvuldige oproepen om ICT, Telecom en Informatisering ter wille van de goede efficiëntie onder te brengen bij één persoon culmineerden bij de vorming van de regering Leterme 1 in de creatie van één 'minister van ICT'. Dat centrale ict-aanspreekpunt in de regering bestaat vandaag dus niet meer. In tijden waarin de inzet van ict de broodnodige efficiëntiewinsten en kostenbesparingen zouden kunnen opleveren, lijkt dat niet het beste signaal...

Een volwaardige minister van ICT - lees: telecom, ict, administratieve vereenvoudiging, e-gov en informatisering samen - in de nieuwe federale regering komt er niet. In tegenstelling tot bij de vorige federale regering, waar Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met Economie, Telecom, ICT en Administratieve Vereenvoudiging een zeer consistente ministerpost kreeg, lijken in deze regering de ict-gerelateerde bevoegdheden weer verspreid geraakt te zijn over verschillende ministers en staatssecretarissen. Johan Vande Lanotte (sp.a), die in de nieuwe regering vicepremier en minister van Economie, Consumenten en Noordzee wordt, zal in die hoedanigheid ook verantwoordelijk zijn voor de telecom- en ict-sector. Al zit de controle over het grootste telecombedrijf van het land, Belgacom, dan weer wel bij Paul Magnette, die minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking wordt. Maar daar waar in de vorige regering ook de e-gov- en informatiseringsinspanningen van de overheid (Fedict) bij dezelfde minister belandden, zal dat deze keer niet meer het geval zijn. Bij Fedict werd aanvankelijk voorzichtig gekeken naar Olivier Chastel (MR) als voogdijminister, die minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging zal worden, maar dat werd daar ontkend. Bij de persdienst van sp.a wordt nu gewezen naar Hendrik Bogaert (CD&V), die als staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten de bevoegdheid voor Informatisering zal dragen. Op die manier wordt een evolutie die startte in 2005, toen toenmalig staatssecretaris voor Informatisering Peter Vanvelthoven een ministerpost kreeg, weer teruggedraaid. De veelvuldige oproepen om ICT, Telecom en Informatisering ter wille van de goede efficiëntie onder te brengen bij één persoon culmineerden bij de vorming van de regering Leterme 1 in de creatie van één 'minister van ICT'. Dat centrale ict-aanspreekpunt in de regering bestaat vandaag dus niet meer. In tijden waarin de inzet van ict de broodnodige efficiëntiewinsten en kostenbesparingen zouden kunnen opleveren, lijkt dat niet het beste signaal...