Het gelijkvormigheidsattest van elke Belgische wagen wordt bij elke eerstvolgende keuring ingescand om tot een kruispuntbank van voertuigen te komen.

"We zijn al enkele jaren aan het werken aan Mobivis, een kruispuntbank van voertuigen", vertelt ons Jean-Paul Gailly, directeur-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit. "Doel is te komen tot een goede traceerbaarheid van een voertuig, vanaf het moment dat die van de band rolt. In dat opzicht zijn de gegevens van het COC (Certificat of Conformity, het gelijkvormigheidsattest) van de wagen, een papieren document dat afkomstig is van de fabrikant en dat de technische conformiteit van het voertuig bevestigt, essentieel. Tot dusver beschikten we enkel over de gegevens van de inschrijving van het voertuig."

Om die gegevens in een databank te kunnen doen belanden, moesten de papieren gelijkvormigheidsattesten gedigitaliseerd worden. Vanuit de overheid kregen de keuringsinstellingen, verzameld in de vzw GOCA (Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs), daarom de opdracht om dat document bij elke eerstvolgende keuring te digitaliseren. "Die digitalisering levert als bijkomend voordeel op dat er geen grote problemen meer zullen zijn bij de diefstal van boorddocumenten, waarmee de dief een andere wagen zou kunnen inschrijven", aldus Gailly. "Ook een nieuw exemplaar van het COC krijgen zal niet meer zo moeilijk zijn als vroeger."

Verwerking

Het digitaliseringsproject ging van start midden oktober 2011. GOCA analyseerde op voorhand gedegen de noden en mogelijke valkuilen van het project, vertelt directeur Johan Cobbaut. "We kozen welke gegevens we uit het document wilden verwerken en opteerden voor de dagelijks benodigde elementen. Ook was het de vraag hoe we die informatie correct en volledig gescand moesten krijgen, gezien de uiteenlopende formaten van die COC's en de soms bedenkelijke staat van het document. Bovendien moest bij die scanning de wachttijd voor de klant tot een minimum beperkt blijven. Voor het doorsturen van het document moest ook nagegaan worden of de bestaande netwerkcapaciteit volstond. Dat was het geval, maar we sturen wel alle gegevens pas op het einde van de dag door."

De kassa's van de keuringsstations werden na een grondige analyse uitgerust met Fujitsu A3-scanners. Pieter Van Synghel, ceo van Youston, dat werd ingeschakeld voor de technische verwerking van het document, zegt dat de verwerkingstijd van de applicatie aan de kassa nu is teruggebracht tot "minder dan 10 seconden". Vanaf de kassa van het keuringsstation legt de scan een hele weg af, van de hoofdkantoren van de verschillende keuringsbedrijven, over het datacenter van Cegeka (dat instaat voor de centralisatie en back-up van de scans), naar Youston. "Wij halen de gegevens uit 18 velden van het document (zoals bandenmaat, aantal wielbasissen, CO2-waarde van de motor, VIN nummer, homologatienummer, ...) en stoppen die in een database." In het datacenter van Cegeka worden nadien de gegevens uit de database gecorreleerd aan het document. Dat alles keer terug naar GOCA en kan vandaaruit naar de overheid gesluisd worden.

Kosten In totaal moeten zo tegen 2016 de COC's van zo'n 5 miljoen voertuigen gescand worden. De kostprijs van het project wordt doorgerekend aan de klant, die eenmalig 2 euro extra zal betalen voor zijn keuring. Vandaag zijn er al zo'n 500.000 scans gebeurd en zijn er 160.000 in verwerking.

Het gelijkvormigheidsattest van elke Belgische wagen wordt bij elke eerstvolgende keuring ingescand om tot een kruispuntbank van voertuigen te komen. "We zijn al enkele jaren aan het werken aan Mobivis, een kruispuntbank van voertuigen", vertelt ons Jean-Paul Gailly, directeur-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit. "Doel is te komen tot een goede traceerbaarheid van een voertuig, vanaf het moment dat die van de band rolt. In dat opzicht zijn de gegevens van het COC (Certificat of Conformity, het gelijkvormigheidsattest) van de wagen, een papieren document dat afkomstig is van de fabrikant en dat de technische conformiteit van het voertuig bevestigt, essentieel. Tot dusver beschikten we enkel over de gegevens van de inschrijving van het voertuig." Om die gegevens in een databank te kunnen doen belanden, moesten de papieren gelijkvormigheidsattesten gedigitaliseerd worden. Vanuit de overheid kregen de keuringsinstellingen, verzameld in de vzw GOCA (Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs), daarom de opdracht om dat document bij elke eerstvolgende keuring te digitaliseren. "Die digitalisering levert als bijkomend voordeel op dat er geen grote problemen meer zullen zijn bij de diefstal van boorddocumenten, waarmee de dief een andere wagen zou kunnen inschrijven", aldus Gailly. "Ook een nieuw exemplaar van het COC krijgen zal niet meer zo moeilijk zijn als vroeger." Verwerking Het digitaliseringsproject ging van start midden oktober 2011. GOCA analyseerde op voorhand gedegen de noden en mogelijke valkuilen van het project, vertelt directeur Johan Cobbaut. "We kozen welke gegevens we uit het document wilden verwerken en opteerden voor de dagelijks benodigde elementen. Ook was het de vraag hoe we die informatie correct en volledig gescand moesten krijgen, gezien de uiteenlopende formaten van die COC's en de soms bedenkelijke staat van het document. Bovendien moest bij die scanning de wachttijd voor de klant tot een minimum beperkt blijven. Voor het doorsturen van het document moest ook nagegaan worden of de bestaande netwerkcapaciteit volstond. Dat was het geval, maar we sturen wel alle gegevens pas op het einde van de dag door." De kassa's van de keuringsstations werden na een grondige analyse uitgerust met Fujitsu A3-scanners. Pieter Van Synghel, ceo van Youston, dat werd ingeschakeld voor de technische verwerking van het document, zegt dat de verwerkingstijd van de applicatie aan de kassa nu is teruggebracht tot "minder dan 10 seconden". Vanaf de kassa van het keuringsstation legt de scan een hele weg af, van de hoofdkantoren van de verschillende keuringsbedrijven, over het datacenter van Cegeka (dat instaat voor de centralisatie en back-up van de scans), naar Youston. "Wij halen de gegevens uit 18 velden van het document (zoals bandenmaat, aantal wielbasissen, CO2-waarde van de motor, VIN nummer, homologatienummer, ...) en stoppen die in een database." In het datacenter van Cegeka worden nadien de gegevens uit de database gecorreleerd aan het document. Dat alles keer terug naar GOCA en kan vandaaruit naar de overheid gesluisd worden. Kosten In totaal moeten zo tegen 2016 de COC's van zo'n 5 miljoen voertuigen gescand worden. De kostprijs van het project wordt doorgerekend aan de klant, die eenmalig 2 euro extra zal betalen voor zijn keuring. Vandaag zijn er al zo'n 500.000 scans gebeurd en zijn er 160.000 in verwerking.