Volgende week start voor de rechtbank van eerste aanleg van Bergen het proces van Gellingen (Ghislenghien), dat wil achterhalen wie de verantwoordelijkheid draagt voor de gasexplosie in augustus 2004.

Voor de eerste keer zullen de zowat 800 betrokken partijen via een dvd en een intranetsite toegang hebben tot alle stukken in het dossier, in totaal 42 dozen en 42.000 pagina's. Daarbij worden alle voordelen van de digitalisering duidelijk: eenvoudige raadpleging, makkelijke verzending van documenten, creatie van een kennisdatabank, langdurige bewaring op een veel kleinere oppervlakte, enz.

Deze realisatie kadert in het JustScan-project, een van de pijlers van de modernisering van de FOD Justitie, en met name de informatisering van hoven en rechtbanken. De oplossing werd ontwikkeld in samenwerking met Iris (contract toegekend in februari 2008), dat instaat voor de digitalisering (met optische tekenherkenning), de opslag, archivering, opzoekingen, afdrukmogelijkheden, distributie, enz. Na een eerste proeffase bij de hoven van beroep en rechtbanken van eerste aanleg in Brussel, werden vier andere rechtsgebieden gekozen voor de invoering van JustScan (Antwerpen, Bergen, Brugge en Luik). Bergen heeft hier inmiddels een niet-geringe voorsprong opgebouwd...

Volgende week start voor de rechtbank van eerste aanleg van Bergen het proces van Gellingen (Ghislenghien), dat wil achterhalen wie de verantwoordelijkheid draagt voor de gasexplosie in augustus 2004. Voor de eerste keer zullen de zowat 800 betrokken partijen via een dvd en een intranetsite toegang hebben tot alle stukken in het dossier, in totaal 42 dozen en 42.000 pagina's. Daarbij worden alle voordelen van de digitalisering duidelijk: eenvoudige raadpleging, makkelijke verzending van documenten, creatie van een kennisdatabank, langdurige bewaring op een veel kleinere oppervlakte, enz. Deze realisatie kadert in het JustScan-project, een van de pijlers van de modernisering van de FOD Justitie, en met name de informatisering van hoven en rechtbanken. De oplossing werd ontwikkeld in samenwerking met Iris (contract toegekend in februari 2008), dat instaat voor de digitalisering (met optische tekenherkenning), de opslag, archivering, opzoekingen, afdrukmogelijkheden, distributie, enz. Na een eerste proeffase bij de hoven van beroep en rechtbanken van eerste aanleg in Brussel, werden vier andere rechtsgebieden gekozen voor de invoering van JustScan (Antwerpen, Bergen, Brugge en Luik). Bergen heeft hier inmiddels een niet-geringe voorsprong opgebouwd...