Dit consortium, onder leiding van Getronics, zal instaan voor het beheer van de netwerken, servers, opslagsystemen en alle kantoorcomputers van Eurocontrol.Eurocontrol is een Europese organisatie die instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer. Het beheert en controleert de luchtbewegingen in 33 Europese landen. Het hoofdkwartier en een administratief ondersteunend centrum zijn gevestigd in Brussel, en het proefcentrum staat in het Franse Brétigny-sur-Orge.Het contract omvat het beheer van 1.430 desktops en ruim 140 servers, het toezicht op de gebruikelijke besturingsomgeving, de nodige 'helpdesk'-diensten en het beheer van het netwerk, inclusief beveiligingsasqpecten zoals de contrôle op internettoegang en bescherming tegen virussen. In het contract is geen overdracht van Eurocontrol IT-personeel voorzien; daarvoor moet Eurocontrol zelf een nieuwe bestemming uitdenken. Volgens Eurocontrol vindt deze outsourcing plaats omdat het bedrijf het niveau van zijn diensten aan de verschillende eenheden van de groep wil verbeteren. In het contract is ook een financiële bonus voorzien indien het consortium erin slaagt om de ICT-kosten te verlagen door de optimalisering van de efficiëntie en door projecten zoals de consolidatie van servers. Getronics is overtuigd dat het zulke kostenverlagingen kan realiseren via schaalvoordelen en synergieën, en tegelijk het niveau van dienstverlening kan verhogen. "Outsourcing en selective outsourcing vormen voortaan een belangrijke focus voor Getronics", vertelt Jean-Claude Vandenbosch, algemeen directeur, die zichtbaar tevreden is met dit grote contract na minder dan drie maanden aan het hoofd van Getronics Belux.

Dit consortium, onder leiding van Getronics, zal instaan voor het beheer van de netwerken, servers, opslagsystemen en alle kantoorcomputers van Eurocontrol.Eurocontrol is een Europese organisatie die instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer. Het beheert en controleert de luchtbewegingen in 33 Europese landen. Het hoofdkwartier en een administratief ondersteunend centrum zijn gevestigd in Brussel, en het proefcentrum staat in het Franse Brétigny-sur-Orge.Het contract omvat het beheer van 1.430 desktops en ruim 140 servers, het toezicht op de gebruikelijke besturingsomgeving, de nodige 'helpdesk'-diensten en het beheer van het netwerk, inclusief beveiligingsasqpecten zoals de contrôle op internettoegang en bescherming tegen virussen. In het contract is geen overdracht van Eurocontrol IT-personeel voorzien; daarvoor moet Eurocontrol zelf een nieuwe bestemming uitdenken. Volgens Eurocontrol vindt deze outsourcing plaats omdat het bedrijf het niveau van zijn diensten aan de verschillende eenheden van de groep wil verbeteren. In het contract is ook een financiële bonus voorzien indien het consortium erin slaagt om de ICT-kosten te verlagen door de optimalisering van de efficiëntie en door projecten zoals de consolidatie van servers. Getronics is overtuigd dat het zulke kostenverlagingen kan realiseren via schaalvoordelen en synergieën, en tegelijk het niveau van dienstverlening kan verhogen. "Outsourcing en selective outsourcing vormen voortaan een belangrijke focus voor Getronics", vertelt Jean-Claude Vandenbosch, algemeen directeur, die zichtbaar tevreden is met dit grote contract na minder dan drie maanden aan het hoofd van Getronics Belux.