De Waalse regering heeft nieuwe stappen genomen om het dossier van de gewestelijke administratieve informatica vooruit te helpen. Dat omdat de afgesproken deadlines problemen blijven opleveren.

Het opzeggen, in de lente van 2008, van de overeenkomst tussen het Waalse Gewest en zijn informaticadienstverlener GIEI leverde de Waalse regering een hele rist hoofdbrekens op: de nodige middelen om het beheer van de overheids-ict in huis te halen, uitbreiding van de teams, een globale strategie bepalen, een geleidelijke overgang om de continuïteit van de diensten te verzekeren...

Aangezien het einde van de opzegperiode met rasse schreden nadert (maart 2011 voor Wallonië maar december 2010 al voor de Franse Gemeenschap), werden nieuwe maatregelen vastgelegd door de Waalse regering om bepaalde problemen te verhelpen die niet op tijd opgelost zullen kunnen worden. Hier enkele grote lijnen:

- GCOM: de overstap naar de toepassing Walcomfin, waardoor een gemoderniseerde dubbele boekhouding wordt ingevoerd, "kan enkel worden overwogen als de decreten en reglementeringen van de nieuwe gewestelijke boekhouding goedgekeurd zijn". Maar dat dossier blijft aanslepen. Verwacht wordt dat tegen het einde van het semester een nota door de minister van Begroting wordt ingediend, en in één moeite door een lastenboek wordt opgesteld. Onmogelijk uiteraard om een oplossing "op te lappen" of te laten uitwerken tegen de vervaldatum van het contract met GIEI. Het zal er dan op aankomen om met GIEI af te spreken hoe de continuïteit kan worden verzekerd.

- Versterking van het personeel: het kader dat moet worden ingevuld voor DTIC (het departement IT) werd vastgelegd op 66 voltijds equivalenten. Vandaag is nog maar de helft daarvan ingevuld. Aanwervingen zijn aan de gang, in principe moeten 9 personen worden aangenomen "tegen juni-juli". Als eind juni onvoldoende mensen in dienst zijn genomen, kan de minister-president, die belast is met de administratieve informatica, een procedure voor de aanwerving van contractueel personeel opstarten, "in afwachting van de komst van statutair personeel".

- Gebruik van tijdelijke "begeleidende diensten" om "het huidige tekort aan interne middelen te compenseren". Externe consultants zullen dus gekozen worden voor 4 opdrachten die "strikt beperkt zijn in de tijd": methodologische hulp bij de definitie en de implementatie van een outsourcingsbeleid, gerichte tussenkomst van experts om specifieke kennis en ervaring aan te reiken (BI, ECM, bedrijfsarchitectuur, ...), juridisch advies voor de keuze van de marktprocedures, de opmaak en validatie van lastenboeken en de opvolging van de toewijzingsprocedures, en, tot slot, hulp bij de definiëring van de it-behoeften door de verschillende administraties.

- Aanstelling van een "overgangscoördinator" (administratieve opvolging van de 'phasing out', rapportering aan de regering, definitie van strategische jaarplannen en richtinggevende schema's).

- Nieuwe synergieën met de Franse Gemeenschap met mogelijke oprichting van een gemeenschappelijke aankoopcentrale en ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst die de verdeling van het beheer van overheidscontracten mogelijk maakt.

Vanaf maart 2011 zal 50% van de Waalse informatica (de hoeveelheid zal in juni gepreciseerd moeten worden) het voorwerp uitmaken van een oproep voor kandidaturen, teneinde de nieuwe partners aan te duiden. De rest (waaronder de toepassing GCOM) zal "geleidelijk aan" volgen. De definitieve uitstap van GIEI is pas mogelijk zodra alle nieuwe toepassingen ontwikkeld zijn. De 'phasing out' zal daardoor voor bepaalde vlakken van de it pas na de datum van maart 2011 mogelijk zijn, met bijgevolg een eventueel extra lastenboek voor 2011.

Volgende afspraak: eind juni, voor de presentatie van het outsourcingsmodel en de oproep tot kandidaturen voor de toepassingen die door externe partners verzorgd zullen worden, en lancering van de eerste outsourcingprocedures.

De Waalse regering heeft nieuwe stappen genomen om het dossier van de gewestelijke administratieve informatica vooruit te helpen. Dat omdat de afgesproken deadlines problemen blijven opleveren. Het opzeggen, in de lente van 2008, van de overeenkomst tussen het Waalse Gewest en zijn informaticadienstverlener GIEI leverde de Waalse regering een hele rist hoofdbrekens op: de nodige middelen om het beheer van de overheids-ict in huis te halen, uitbreiding van de teams, een globale strategie bepalen, een geleidelijke overgang om de continuïteit van de diensten te verzekeren... Aangezien het einde van de opzegperiode met rasse schreden nadert (maart 2011 voor Wallonië maar december 2010 al voor de Franse Gemeenschap), werden nieuwe maatregelen vastgelegd door de Waalse regering om bepaalde problemen te verhelpen die niet op tijd opgelost zullen kunnen worden. Hier enkele grote lijnen: - GCOM: de overstap naar de toepassing Walcomfin, waardoor een gemoderniseerde dubbele boekhouding wordt ingevoerd, "kan enkel worden overwogen als de decreten en reglementeringen van de nieuwe gewestelijke boekhouding goedgekeurd zijn". Maar dat dossier blijft aanslepen. Verwacht wordt dat tegen het einde van het semester een nota door de minister van Begroting wordt ingediend, en in één moeite door een lastenboek wordt opgesteld. Onmogelijk uiteraard om een oplossing "op te lappen" of te laten uitwerken tegen de vervaldatum van het contract met GIEI. Het zal er dan op aankomen om met GIEI af te spreken hoe de continuïteit kan worden verzekerd. - Versterking van het personeel: het kader dat moet worden ingevuld voor DTIC (het departement IT) werd vastgelegd op 66 voltijds equivalenten. Vandaag is nog maar de helft daarvan ingevuld. Aanwervingen zijn aan de gang, in principe moeten 9 personen worden aangenomen "tegen juni-juli". Als eind juni onvoldoende mensen in dienst zijn genomen, kan de minister-president, die belast is met de administratieve informatica, een procedure voor de aanwerving van contractueel personeel opstarten, "in afwachting van de komst van statutair personeel". - Gebruik van tijdelijke "begeleidende diensten" om "het huidige tekort aan interne middelen te compenseren". Externe consultants zullen dus gekozen worden voor 4 opdrachten die "strikt beperkt zijn in de tijd": methodologische hulp bij de definitie en de implementatie van een outsourcingsbeleid, gerichte tussenkomst van experts om specifieke kennis en ervaring aan te reiken (BI, ECM, bedrijfsarchitectuur, ...), juridisch advies voor de keuze van de marktprocedures, de opmaak en validatie van lastenboeken en de opvolging van de toewijzingsprocedures, en, tot slot, hulp bij de definiëring van de it-behoeften door de verschillende administraties. - Aanstelling van een "overgangscoördinator" (administratieve opvolging van de 'phasing out', rapportering aan de regering, definitie van strategische jaarplannen en richtinggevende schema's). - Nieuwe synergieën met de Franse Gemeenschap met mogelijke oprichting van een gemeenschappelijke aankoopcentrale en ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst die de verdeling van het beheer van overheidscontracten mogelijk maakt. Vanaf maart 2011 zal 50% van de Waalse informatica (de hoeveelheid zal in juni gepreciseerd moeten worden) het voorwerp uitmaken van een oproep voor kandidaturen, teneinde de nieuwe partners aan te duiden. De rest (waaronder de toepassing GCOM) zal "geleidelijk aan" volgen. De definitieve uitstap van GIEI is pas mogelijk zodra alle nieuwe toepassingen ontwikkeld zijn. De 'phasing out' zal daardoor voor bepaalde vlakken van de it pas na de datum van maart 2011 mogelijk zijn, met bijgevolg een eventueel extra lastenboek voor 2011. Volgende afspraak: eind juni, voor de presentatie van het outsourcingsmodel en de oproep tot kandidaturen voor de toepassingen die door externe partners verzorgd zullen worden, en lancering van de eerste outsourcingprocedures.