Gimv, best bekend als de durfkapitalist met investeringen in een hele reeks Belgische en Europese start-ups, heeft tijdens de eerste helft van zijn boekjaar (periode van 1 april tot en met 30 september) een nettoresultaat geboekt van 85,1 miljoen euro, dankzij recorddesinvesteringen. Dat meldt de investeringsmaatschappij zelf.

"Het afgelopen halfjaar slaagden we er opnieuw in de vruchten te plukken van de waardecreatie binnen onze bedrijven. Dit vertaalde zich in een historisch bedrag aan desinvesteringen en in een portefeuille die goed op weg is om voor het derde opeenvolgende jaar een bovengemiddelde return neer te zetten. Daarnaast werd het investeringsritme van vorig jaar doorgetrokken met acht nieuwe participaties", zegt gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere. Gimv geeft aan het huidig dividendbeleid te willen voortzetten. (Belga)

Gimv, best bekend als de durfkapitalist met investeringen in een hele reeks Belgische en Europese start-ups, heeft tijdens de eerste helft van zijn boekjaar (periode van 1 april tot en met 30 september) een nettoresultaat geboekt van 85,1 miljoen euro, dankzij recorddesinvesteringen. Dat meldt de investeringsmaatschappij zelf."Het afgelopen halfjaar slaagden we er opnieuw in de vruchten te plukken van de waardecreatie binnen onze bedrijven. Dit vertaalde zich in een historisch bedrag aan desinvesteringen en in een portefeuille die goed op weg is om voor het derde opeenvolgende jaar een bovengemiddelde return neer te zetten. Daarnaast werd het investeringsritme van vorig jaar doorgetrokken met acht nieuwe participaties", zegt gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere. Gimv geeft aan het huidig dividendbeleid te willen voortzetten. (Belga)