De wetenschappers onderzochten de neurocognitieve vaardigheden van bijna veertig volwassenen terwijl die Python leerden, een veel voorkomende programmeertaal. Eerst kregen ze een reeks tests om taal- en wiskundevaardigheden, aandacht, probleemoplossing en geheugen te beoordelen. Daarna volden ze tien onlinelessen Python, die telkens werden afgesloten met een quiz.

Niet echt verbaasd

Het viel op dat wie sneller en nauwkeuriger Python leerde, vaak over een combinatie van sterke probleemoplossende en taalvaardigheden beschikte. De onderzoekers zijn niet echt verbaasd. 'Als je leert coderen, leer je eigenlijk een nieuwe taal. Je moet de woordenschat en grammatica van die taal onder de knie krijgen en leren hoe ze samenwerken om ideeën en intenties te communiceren', zo klinkt het in de bevindingen, die gepubliceerd werden in Scientific Reports.

Een natuurlijke aanleg voor het leren van talen is een sterkere voorspeller om te leren programmeren dan een basiskennis van wiskunde of rekenvaardigheid

'Er bestaat nog altijd een stereotiep beeld van wat een goede programmeur is', zegt hoofdauteur Chantel Prat, hoofddocent psychologie. 'Vaak gaat men ervan uit dat een programmeur sterk is in wiskunde. Dat idee blijkt niet uit onze gegevens.' Leren programmeren is moeilijk, maar wordt steeds belangrijker voor bepaalde banen. Het gaat ook om een sector waarin de genderkloof maar traag gedicht wordt, stelt Prat vast: 'Veel programmeeropleidingen zijn gericht op wiskundeknobbels. Die hebben vaak een mannelijk profiel'.

De wetenschappers onderzochten de neurocognitieve vaardigheden van bijna veertig volwassenen terwijl die Python leerden, een veel voorkomende programmeertaal. Eerst kregen ze een reeks tests om taal- en wiskundevaardigheden, aandacht, probleemoplossing en geheugen te beoordelen. Daarna volden ze tien onlinelessen Python, die telkens werden afgesloten met een quiz. Het viel op dat wie sneller en nauwkeuriger Python leerde, vaak over een combinatie van sterke probleemoplossende en taalvaardigheden beschikte. De onderzoekers zijn niet echt verbaasd. 'Als je leert coderen, leer je eigenlijk een nieuwe taal. Je moet de woordenschat en grammatica van die taal onder de knie krijgen en leren hoe ze samenwerken om ideeën en intenties te communiceren', zo klinkt het in de bevindingen, die gepubliceerd werden in Scientific Reports.'Er bestaat nog altijd een stereotiep beeld van wat een goede programmeur is', zegt hoofdauteur Chantel Prat, hoofddocent psychologie. 'Vaak gaat men ervan uit dat een programmeur sterk is in wiskunde. Dat idee blijkt niet uit onze gegevens.' Leren programmeren is moeilijk, maar wordt steeds belangrijker voor bepaalde banen. Het gaat ook om een sector waarin de genderkloof maar traag gedicht wordt, stelt Prat vast: 'Veel programmeeropleidingen zijn gericht op wiskundeknobbels. Die hebben vaak een mannelijk profiel'.