Een manier om ervoor te zorgen dat websites niet zomaar geluid beginnen af te spelen: het is al een hele tijd een van de meest aangevraagde functies in Chrome. In update 64 zette Google al een stap in die richting door gebruikers de optie te geven om bepaalde sites voorgoed te dempen. Nu wil Google nog een stapje verder gaan.

Er worden nog vier categorieën van 'autoplay media' toegestaan, die worden omschreven in een blogpost voor chromium-ontwikkelaars. Zolang er geen audio aan te pas komt, is het automatisch afspelen van een video vrijwel altijd toegestaan. Dit kan gaan om video's zonder audiospoor, GIFs of video's waarvan de site automatisch het geluid dempt.

Ook wanneer de gebruiker tijdens het browsen ergens op de site klikt, staat Google toe dat er filmpjes vanzelf beginnen te spelen. Pop-up advertenties in aparte tabbladen kunnen daarentegen niet meer plots muziek beginnen spelen, waarmee een van de grootste frustraties wordt weggewerkt.

Voor smartphones wordt er ook nog een specifieke regel toegevoegd. Een gebruiker kan ervoor kiezen om zowel video als audio automatisch te laten starten op een site die is toegevoegd aan het Android-startscherm. Ten slotte mag een website media automatisch laten spelen wanneer de gebruiker 'voldoende interesse toont in de media op een site'.

Een manier om ervoor te zorgen dat websites niet zomaar geluid beginnen af te spelen: het is al een hele tijd een van de meest aangevraagde functies in Chrome. In update 64 zette Google al een stap in die richting door gebruikers de optie te geven om bepaalde sites voorgoed te dempen. Nu wil Google nog een stapje verder gaan.

Er worden nog vier categorieën van 'autoplay media' toegestaan, die worden omschreven in een blogpost voor chromium-ontwikkelaars. Zolang er geen audio aan te pas komt, is het automatisch afspelen van een video vrijwel altijd toegestaan. Dit kan gaan om video's zonder audiospoor, GIFs of video's waarvan de site automatisch het geluid dempt.

Ook wanneer de gebruiker tijdens het browsen ergens op de site klikt, staat Google toe dat er filmpjes vanzelf beginnen te spelen. Pop-up advertenties in aparte tabbladen kunnen daarentegen niet meer plots muziek beginnen spelen, waarmee een van de grootste frustraties wordt weggewerkt.

Voor smartphones wordt er ook nog een specifieke regel toegevoegd. Een gebruiker kan ervoor kiezen om zowel video als audio automatisch te laten starten op een site die is toegevoegd aan het Android-startscherm. Ten slotte mag een website media automatisch laten spelen wanneer de gebruiker 'voldoende interesse toont in de media op een site'.

Hoe weet Google welke websites storend zijn?

De eerste drie categorieën spreken vrijwel voor zich, enkel die laatste is nog wat vaag. Hoe bepaalt Google of de gebruiker voldoende geïnteresseerd is in de media op de site? Om dat te weten ontwikkelde het bedrijf de 'Media Engagement Index' (MEI).

Google gebruikt twee criteria: het aantal keer dat de gebruiker de site bezocht heeft, en hoeveel keer de gebruiker er dan voor koos om de media erop af te spelen. Als iemand een site minder dan vijf keer heeft bezocht, komt die al niet in aanmerking. Eens de 'kaap' van vijf bezoeken is overschreden, wordt er gekeken naar hoeveel keer de gebruiker er dan voor koos om de media op de site af te spelen. Volgens Google moet dat in minstens 70 procent van de bezoeken het geval zijn. Wordt dat niet bereikt, dan scoort de site een MEI van minder dan 0.7 en mag die dus geen media automatisch afspelen. Aangezien deze MEI gebruikersafhankelijk is, kan eenzelfde site voor de ene persoon automatisch geluid afspelen en voor de andere niet.

De voornaamste reden waarom Google die index invoert is omwille van videoplatformen zoals Netflix en YouTube. Omdat die sites hoogstwaarschijnlijk bij de meeste gebruikers een MEI zullen scoren die hoger ligt dan 0.7, verandert er niks aan hun werking. Andere sites kunnen daarentegen wel moeilijkheden ondervinden. Promosites voor films of games die bijvoorbeeld automatisch muziek beginnen af te spelen voor de sfeer, zullen dat niet meer mogen.

Om ervoor te zorgen dat die MEI zo correct mogelijk is, begint Google nu al met het verzamelen van informatie van haar gebruikers. Tegen de lancering ergens midden april zouden de gebruikersvoorkeuren juist ingesteld moeten zijn.

Een manier om ervoor te zorgen dat websites niet zomaar geluid beginnen af te spelen: het is al een hele tijd een van de meest aangevraagde functies in Chrome. In update 64 zette Google al een stap in die richting door gebruikers de optie te geven om bepaalde sites voorgoed te dempen. Nu wil Google nog een stapje verder gaan. Er worden nog vier categorieën van 'autoplay media' toegestaan, die worden omschreven in een blogpost voor chromium-ontwikkelaars. Zolang er geen audio aan te pas komt, is het automatisch afspelen van een video vrijwel altijd toegestaan. Dit kan gaan om video's zonder audiospoor, GIFs of video's waarvan de site automatisch het geluid dempt.Ook wanneer de gebruiker tijdens het browsen ergens op de site klikt, staat Google toe dat er filmpjes vanzelf beginnen te spelen. Pop-up advertenties in aparte tabbladen kunnen daarentegen niet meer plots muziek beginnen spelen, waarmee een van de grootste frustraties wordt weggewerkt.Voor smartphones wordt er ook nog een specifieke regel toegevoegd. Een gebruiker kan ervoor kiezen om zowel video als audio automatisch te laten starten op een site die is toegevoegd aan het Android-startscherm. Ten slotte mag een website media automatisch laten spelen wanneer de gebruiker 'voldoende interesse toont in de media op een site'.Een manier om ervoor te zorgen dat websites niet zomaar geluid beginnen af te spelen: het is al een hele tijd een van de meest aangevraagde functies in Chrome. In update 64 zette Google al een stap in die richting door gebruikers de optie te geven om bepaalde sites voorgoed te dempen. Nu wil Google nog een stapje verder gaan. Er worden nog vier categorieën van 'autoplay media' toegestaan, die worden omschreven in een blogpost voor chromium-ontwikkelaars. Zolang er geen audio aan te pas komt, is het automatisch afspelen van een video vrijwel altijd toegestaan. Dit kan gaan om video's zonder audiospoor, GIFs of video's waarvan de site automatisch het geluid dempt.Ook wanneer de gebruiker tijdens het browsen ergens op de site klikt, staat Google toe dat er filmpjes vanzelf beginnen te spelen. Pop-up advertenties in aparte tabbladen kunnen daarentegen niet meer plots muziek beginnen spelen, waarmee een van de grootste frustraties wordt weggewerkt.Voor smartphones wordt er ook nog een specifieke regel toegevoegd. Een gebruiker kan ervoor kiezen om zowel video als audio automatisch te laten starten op een site die is toegevoegd aan het Android-startscherm. Ten slotte mag een website media automatisch laten spelen wanneer de gebruiker 'voldoende interesse toont in de media op een site'.De eerste drie categorieën spreken vrijwel voor zich, enkel die laatste is nog wat vaag. Hoe bepaalt Google of de gebruiker voldoende geïnteresseerd is in de media op de site? Om dat te weten ontwikkelde het bedrijf de 'Media Engagement Index' (MEI). Google gebruikt twee criteria: het aantal keer dat de gebruiker de site bezocht heeft, en hoeveel keer de gebruiker er dan voor koos om de media erop af te spelen. Als iemand een site minder dan vijf keer heeft bezocht, komt die al niet in aanmerking. Eens de 'kaap' van vijf bezoeken is overschreden, wordt er gekeken naar hoeveel keer de gebruiker er dan voor koos om de media op de site af te spelen. Volgens Google moet dat in minstens 70 procent van de bezoeken het geval zijn. Wordt dat niet bereikt, dan scoort de site een MEI van minder dan 0.7 en mag die dus geen media automatisch afspelen. Aangezien deze MEI gebruikersafhankelijk is, kan eenzelfde site voor de ene persoon automatisch geluid afspelen en voor de andere niet.De voornaamste reden waarom Google die index invoert is omwille van videoplatformen zoals Netflix en YouTube. Omdat die sites hoogstwaarschijnlijk bij de meeste gebruikers een MEI zullen scoren die hoger ligt dan 0.7, verandert er niks aan hun werking. Andere sites kunnen daarentegen wel moeilijkheden ondervinden. Promosites voor films of games die bijvoorbeeld automatisch muziek beginnen af te spelen voor de sfeer, zullen dat niet meer mogen. Om ervoor te zorgen dat die MEI zo correct mogelijk is, begint Google nu al met het verzamelen van informatie van haar gebruikers. Tegen de lancering ergens midden april zouden de gebruikersvoorkeuren juist ingesteld moeten zijn.