Lexend werd specifiek ontwikkeld om zo vlot mogelijk te lezen. De Lexend lettertypefamilie werd ontworpen door Thomas Jockin, die zich hiervoor baseerde op meerdere studies. In technische termen gaat het om een 'sans serif' lettertype (zonder de 'voetjes' dus), waardoor het makkelijker moet worden om de letters te scannen. Daarnaast worden ook typografische elementen zoals spatiëring in rekening gebracht.

Uitdrukkelijke bedoeling van de toevoeging is om het studenten makkelijker te maken om veel tekst te verwerken. We zien niet in waarom dit niet ook het leven van zakenmensen kan verbeteren. Voorlopig is het lettertype te vinden onder 'Meer lettertypen' in het font menu van Docs, Sheets en Slides. De familie wordt aangeboden in acht varianten.

Lexend werd specifiek ontwikkeld om zo vlot mogelijk te lezen. De Lexend lettertypefamilie werd ontworpen door Thomas Jockin, die zich hiervoor baseerde op meerdere studies. In technische termen gaat het om een 'sans serif' lettertype (zonder de 'voetjes' dus), waardoor het makkelijker moet worden om de letters te scannen. Daarnaast worden ook typografische elementen zoals spatiëring in rekening gebracht.Uitdrukkelijke bedoeling van de toevoeging is om het studenten makkelijker te maken om veel tekst te verwerken. We zien niet in waarom dit niet ook het leven van zakenmensen kan verbeteren. Voorlopig is het lettertype te vinden onder 'Meer lettertypen' in het font menu van Docs, Sheets en Slides. De familie wordt aangeboden in acht varianten.