Mitchell heeft haar ontslag zelf naar buiten gebracht via Twitter. Volgens Google zou ze zich niet hebben gehouden aan de gedragscodes van het bedrijf. Ook zou ze vertrouwelijke bestanden van Google hebben gedownload, wat niet mocht.

Verontwaardigde reacties

Eind vorig jaar zag Mitchells collega Timnit Gebru zich al gedwongen te vertrekken bij Google. Gebru kwam in de problemen toen ze weigerde onderzoek te staken dat uitwees dat bepaalde minderheden worden benadeeld door spraaktechnologie van Google. Mitchell had meegewerkt aan hetzelfde onderzoek en ontpopte zich in de nasleep van de affaire tot een felle criticus van de werkwijze van Google.

Onder het personeel is sowieso verontwaardigd gereageerd op de gang van zaken. Onlangs besloten enkele andere medewerkers al om op te stappen, omdat ze niet meer voor Google wilden werken. Veel werknemers hebben daarnaast meer 'academische vrijheid' geëist en verwachten een verandering in het management bij Google. Zo zijn honderden mensen lid geworden van een vakbond die de medewerkers beter moet beschermen. Ook hebben duizenden Google-medewerkers een brief ondertekend waarin ze hun steun voor Gebru uitspraken.

Mitchell heeft haar ontslag zelf naar buiten gebracht via Twitter. Volgens Google zou ze zich niet hebben gehouden aan de gedragscodes van het bedrijf. Ook zou ze vertrouwelijke bestanden van Google hebben gedownload, wat niet mocht.Eind vorig jaar zag Mitchells collega Timnit Gebru zich al gedwongen te vertrekken bij Google. Gebru kwam in de problemen toen ze weigerde onderzoek te staken dat uitwees dat bepaalde minderheden worden benadeeld door spraaktechnologie van Google. Mitchell had meegewerkt aan hetzelfde onderzoek en ontpopte zich in de nasleep van de affaire tot een felle criticus van de werkwijze van Google.Onder het personeel is sowieso verontwaardigd gereageerd op de gang van zaken. Onlangs besloten enkele andere medewerkers al om op te stappen, omdat ze niet meer voor Google wilden werken. Veel werknemers hebben daarnaast meer 'academische vrijheid' geëist en verwachten een verandering in het management bij Google. Zo zijn honderden mensen lid geworden van een vakbond die de medewerkers beter moet beschermen. Ook hebben duizenden Google-medewerkers een brief ondertekend waarin ze hun steun voor Gebru uitspraken.