Google heeft wereldwijd auto's rondrijden die de straten in kaart brengen voor Google Maps. In onder meer Mexico Stad, Houston en Sydney krijgen een vijftigtal van die auto's nu ook mobiele meetstations van het Amerikaanse bedrijf Aclima. Ze meten gedetailleerd de concentratie CO2, stikstof, koolstofmonoxide, ozon en fijnstof in de lucht.

"Gezien de dringende uitdaging die luchtvervuiling en de klimaatopwarming vormen voor de gezondheid van mens en planeet kan het partnerschap met Google om de metingen op te schalen meer bewustzijn creëren over de lokale luchtkwaliteit in gemeenschappen over de hele wereld", zegt Davida Herzl, ceo van Aclima. "Vaak is die informatie momenteel nog niet voorhanden. We zijn enthousiast om onze jarenlange samenwerking met Google uit te breiden en de transitie naar slimmere, gezondere steden te versnellen."

Wetenschappelijk

Het plan bouwt voort op een langdurig proefproject in Californië. Sinds 2015 hebben Google-auto's met een Aclima-meetstation er al meer dan 150.000 kilometer afgelegd, goed voor meer dan een miljard datapunten over de luchtkwaliteit in Los Angeles, de regio rond San Francisco en de Central Valley.

Het project leidde onder meer tot een wetenschappelijke studie in het vakblad Environmental Science en Technology.

Google zegt de bevindingen van de metingen beschikbaar te zullen maken via een publieke dataset. Lokale overheden en milieuagentschappen kunnen mogelijk al vroeger toegang krijgen tot de metingen als ze daarom vragen.

Google heeft wereldwijd auto's rondrijden die de straten in kaart brengen voor Google Maps. In onder meer Mexico Stad, Houston en Sydney krijgen een vijftigtal van die auto's nu ook mobiele meetstations van het Amerikaanse bedrijf Aclima. Ze meten gedetailleerd de concentratie CO2, stikstof, koolstofmonoxide, ozon en fijnstof in de lucht. "Gezien de dringende uitdaging die luchtvervuiling en de klimaatopwarming vormen voor de gezondheid van mens en planeet kan het partnerschap met Google om de metingen op te schalen meer bewustzijn creëren over de lokale luchtkwaliteit in gemeenschappen over de hele wereld", zegt Davida Herzl, ceo van Aclima. "Vaak is die informatie momenteel nog niet voorhanden. We zijn enthousiast om onze jarenlange samenwerking met Google uit te breiden en de transitie naar slimmere, gezondere steden te versnellen."Het plan bouwt voort op een langdurig proefproject in Californië. Sinds 2015 hebben Google-auto's met een Aclima-meetstation er al meer dan 150.000 kilometer afgelegd, goed voor meer dan een miljard datapunten over de luchtkwaliteit in Los Angeles, de regio rond San Francisco en de Central Valley. Het project leidde onder meer tot een wetenschappelijke studie in het vakblad Environmental Science en Technology. Google zegt de bevindingen van de metingen beschikbaar te zullen maken via een publieke dataset. Lokale overheden en milieuagentschappen kunnen mogelijk al vroeger toegang krijgen tot de metingen als ze daarom vragen.