Het hof van beroep van Brussel heeft Google vorige donderdag veroordeeld om alle artikels en foto's van zijn websites te halen van de Frans- en Duitstalige Belgische uitgevers, met uitzondering van L'Echo (op Google Nieuws).

Het hof legde een dwangsom van 25.000 euro op per dag vertraging. De uitspraak in eerste aanleg, van 13 februari 2007, werd daarmee bevestigd.

Google argumenteerde dat het Amerikaans recht moet toegepast worden, omdat het de artikels van de Belgische krantenuitgevers vanuit de Verenigde Staten op zijn websites plaatst. Maar het hof, dat zich baseerde op de Conventie van Bern over de erkenning van auteursrechten, oordeelde dat alleen het Belgische recht telt. "Het is een onwettige daad om de beschermde werken in België te verspreiden via de website Google.be", luidt het. "Het is van geen belang of ze automatisch geplaatst zijn door robots, zogezegd vanuit het buitenland."

Verder oordeelt het hof dat de volledige artikels niet moeten gelezen worden om de informatie te begrijpen die aangeboden wordt door Google. "Er wordt niet betwist dat de uitgevers, journalisten (...) nadeel ondervinden." Volgens het arrest mag Google Nieuws niet gelijkgesteld worden met een persoverzicht. De site pleegt bovendien inbreuk op het "vaderschapsrecht", omdat de naam van de auteur niet wordt genoemd.

Ten slotte oordeelt het hof van beroep dat er een grens is aan het recht om vrij informatie te verspreiden, zoals gegarandeerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het hof van beroep verwijst daarvoor naar het Franse en Belgische Hof van Cassatie, die toegeven dat het recht op informatie eindigt waar het auteursrecht begint.

Google bekijkt nog of het in Cassatie gaat. Volgens juristen is de kans groot dat dat zal gebeuren, omdat deze zaak eigenlijk een precedent creëert voor alle zoeksites op het internet.

In een officiële mededeling klinkt het alvast als volgt: "Naar onze mening is het verwijzen naar informatie met korte titels en directe links naar de bron niet alleen legaal, maar moedigt het internetgebruikers ook aan om kranten online te lezen. Dit doorverwijzen is de gangbare praktijk van zoekmachines, Google Nieuws en zo'n beetje iedereen op het internet. Wij blijven geëngageerd samenwerken met uitgevers, en wij blijven met hen zoeken naar nieuwe methoden om inkomsten te genereren met het online verspreiden van nieuws."

Bron: Belga

Het hof van beroep van Brussel heeft Google vorige donderdag veroordeeld om alle artikels en foto's van zijn websites te halen van de Frans- en Duitstalige Belgische uitgevers, met uitzondering van L'Echo (op Google Nieuws). Het hof legde een dwangsom van 25.000 euro op per dag vertraging. De uitspraak in eerste aanleg, van 13 februari 2007, werd daarmee bevestigd. Google argumenteerde dat het Amerikaans recht moet toegepast worden, omdat het de artikels van de Belgische krantenuitgevers vanuit de Verenigde Staten op zijn websites plaatst. Maar het hof, dat zich baseerde op de Conventie van Bern over de erkenning van auteursrechten, oordeelde dat alleen het Belgische recht telt. "Het is een onwettige daad om de beschermde werken in België te verspreiden via de website Google.be", luidt het. "Het is van geen belang of ze automatisch geplaatst zijn door robots, zogezegd vanuit het buitenland." Verder oordeelt het hof dat de volledige artikels niet moeten gelezen worden om de informatie te begrijpen die aangeboden wordt door Google. "Er wordt niet betwist dat de uitgevers, journalisten (...) nadeel ondervinden." Volgens het arrest mag Google Nieuws niet gelijkgesteld worden met een persoverzicht. De site pleegt bovendien inbreuk op het "vaderschapsrecht", omdat de naam van de auteur niet wordt genoemd. Ten slotte oordeelt het hof van beroep dat er een grens is aan het recht om vrij informatie te verspreiden, zoals gegarandeerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het hof van beroep verwijst daarvoor naar het Franse en Belgische Hof van Cassatie, die toegeven dat het recht op informatie eindigt waar het auteursrecht begint. Google bekijkt nog of het in Cassatie gaat. Volgens juristen is de kans groot dat dat zal gebeuren, omdat deze zaak eigenlijk een precedent creëert voor alle zoeksites op het internet.In een officiële mededeling klinkt het alvast als volgt: "Naar onze mening is het verwijzen naar informatie met korte titels en directe links naar de bron niet alleen legaal, maar moedigt het internetgebruikers ook aan om kranten online te lezen. Dit doorverwijzen is de gangbare praktijk van zoekmachines, Google Nieuws en zo'n beetje iedereen op het internet. Wij blijven geëngageerd samenwerken met uitgevers, en wij blijven met hen zoeken naar nieuwe methoden om inkomsten te genereren met het online verspreiden van nieuws."Bron: Belga