Accenture brengt verschillende technologieën samen om de controles bij grensovergangen vlotter te laten verlopen. De vestiging in Brussel huisvest de 'showcase' waar overheden en andere betrokken partijen de toepassingen kunnen toetsen.

De controles van personen bij grensovergangen ('border clearance') zijn arbeidsintensief, vreten dure resources (zoals ruimte in terminals) en leiden vaak tot files en frustraties voor de reizigers. Bovendien groeit de druk op de controleurs om ongewenste of gevaarlijke personen de toegang tot het land - of landen, zoals in het geval van de Europese Unie - te ontzeggen. De showcase in Brussel toont hoe controleprocedures verregaand kunnen worden geautomatiseerd, inclusief uitgebreide supervisiemiddelen voor de controleurs. De oplossingen gelden zowel voor het inreizen van burgers, visa- en non-visaplichtige personen, 'geregistreerde' reizigers, werknemers in de grensfaciliteit (de luchthaventerminal bvb.), als voor hun vertrek uit het land. Paspoorten met of zonder chip en al of niet elektronische identiteitskaarten kunnen worden verwerkt en alles met een grotere eenvormigheid. Ook vingerafdrukken, gelaatsherkenning en andere vormen van biometrische identificatie zijn mogelijk. Het systeem wil desgewenst ook de aanvraag van visa in consulaten en ambassades ondersteunen, onder meer met de bedoeling 'visa shopping' (het aanvragen van visa in meerdere landen door een zelfde persoon) tegen te gaan.

Accenture heeft verscheidene proefprojecten lopen, maar zal de showcase ook gebruiken voor bijkomende feedback. De integrator benadrukt voorts dat het niet de bedoeling is om de manuele controle volledig te verdringen en voorziet op termijn ook toepassingen voor mobiele controles.

Accenture brengt verschillende technologieën samen om de controles bij grensovergangen vlotter te laten verlopen. De vestiging in Brussel huisvest de 'showcase' waar overheden en andere betrokken partijen de toepassingen kunnen toetsen. De controles van personen bij grensovergangen ('border clearance') zijn arbeidsintensief, vreten dure resources (zoals ruimte in terminals) en leiden vaak tot files en frustraties voor de reizigers. Bovendien groeit de druk op de controleurs om ongewenste of gevaarlijke personen de toegang tot het land - of landen, zoals in het geval van de Europese Unie - te ontzeggen. De showcase in Brussel toont hoe controleprocedures verregaand kunnen worden geautomatiseerd, inclusief uitgebreide supervisiemiddelen voor de controleurs. De oplossingen gelden zowel voor het inreizen van burgers, visa- en non-visaplichtige personen, 'geregistreerde' reizigers, werknemers in de grensfaciliteit (de luchthaventerminal bvb.), als voor hun vertrek uit het land. Paspoorten met of zonder chip en al of niet elektronische identiteitskaarten kunnen worden verwerkt en alles met een grotere eenvormigheid. Ook vingerafdrukken, gelaatsherkenning en andere vormen van biometrische identificatie zijn mogelijk. Het systeem wil desgewenst ook de aanvraag van visa in consulaten en ambassades ondersteunen, onder meer met de bedoeling 'visa shopping' (het aanvragen van visa in meerdere landen door een zelfde persoon) tegen te gaan. Accenture heeft verscheidene proefprojecten lopen, maar zal de showcase ook gebruiken voor bijkomende feedback. De integrator benadrukt voorts dat het niet de bedoeling is om de manuele controle volledig te verdringen en voorziet op termijn ook toepassingen voor mobiele controles.