Volgens Greenpeace zal de it-industrie tegen 2015 verantwoordelijk zijn voor 15 procent van de productie van broeikasgassen.

De meeste fabrikanten mogen dan al enige tijd zwaar uitpakken met een Green IT-aanbod, de resultaten zijn niet echt bemoedigend. De milieuorganisatie is daarom gestart met zijn Cool IT Challenge die de aanpak van de grote it-spelers op het vlak van duurzame ontwikkeling tegen het licht houdt. De gehanteerde criteria houden vooral rekening met de mate waarin het technologieaanbod (hard- én software) de CO2-uitstoot helpt terug te dringen, met het gebruik van hernieuwbare energie en met de inspanningen die de fabrikant levert om binnen het eigen bedrijf de CO2-uitstoot te beperken.

De onderzochte spelers komen er in een eerste rapport bekaaid af: IBM en Sun staan 1 en 2 met welgeteld 29 op 100, Toshiba moet het met 2 op 100 doen. Globaal gezien blijken de Japanse fabrikanten slechte leerlingen te zijn, net als Microsoft trouwens. De Amerikaanse infrastructuurleveranciers brengen het er beter van af. De volgende evaluatie staat na de zomer op het programma. Het is Greenpeace er in de eerste plaats om te doen it-bedrijven en hun management met de neus op de feiten te drukken.

Volgens Greenpeace zal de it-industrie tegen 2015 verantwoordelijk zijn voor 15 procent van de productie van broeikasgassen. De meeste fabrikanten mogen dan al enige tijd zwaar uitpakken met een Green IT-aanbod, de resultaten zijn niet echt bemoedigend. De milieuorganisatie is daarom gestart met zijn Cool IT Challenge die de aanpak van de grote it-spelers op het vlak van duurzame ontwikkeling tegen het licht houdt. De gehanteerde criteria houden vooral rekening met de mate waarin het technologieaanbod (hard- én software) de CO2-uitstoot helpt terug te dringen, met het gebruik van hernieuwbare energie en met de inspanningen die de fabrikant levert om binnen het eigen bedrijf de CO2-uitstoot te beperken. De onderzochte spelers komen er in een eerste rapport bekaaid af: IBM en Sun staan 1 en 2 met welgeteld 29 op 100, Toshiba moet het met 2 op 100 doen. Globaal gezien blijken de Japanse fabrikanten slechte leerlingen te zijn, net als Microsoft trouwens. De Amerikaanse infrastructuurleveranciers brengen het er beter van af. De volgende evaluatie staat na de zomer op het programma. Het is Greenpeace er in de eerste plaats om te doen it-bedrijven en hun management met de neus op de feiten te drukken.