'Persoonsgegevens die zich in de distributielijst bevinden of in de database waarin activiteiten worden geregistreerd, zijn bij een computerinbraak gestolen', zegt het Planbureau. Een webmaster verduidelijkt dat het voornamelijk gaat om professionele e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers. 'De aanval werd geanalyseerd en er werden bijkomende beschermende maatregelen getroffen', zegt hij.

Extra waakzaamheid voor phishing

Wie op die lijst staat of zich op de website registreerde voor een activiteit, loopt een verhoogde kans op phishing via e-mails die afkomstig lijken te zijn van het Federale Planbureau. Het FPB raadt mensen die mogelijk het slachtoffer geworden zijn van de gegevensdiefstal aan om extra waakzaam te zijn.

'Persoonsgegevens die zich in de distributielijst bevinden of in de database waarin activiteiten worden geregistreerd, zijn bij een computerinbraak gestolen', zegt het Planbureau. Een webmaster verduidelijkt dat het voornamelijk gaat om professionele e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers. 'De aanval werd geanalyseerd en er werden bijkomende beschermende maatregelen getroffen', zegt hij.Wie op die lijst staat of zich op de website registreerde voor een activiteit, loopt een verhoogde kans op phishing via e-mails die afkomstig lijken te zijn van het Federale Planbureau. Het FPB raadt mensen die mogelijk het slachtoffer geworden zijn van de gegevensdiefstal aan om extra waakzaam te zijn.