Doel van het project is de klanten en partners een gentegreerd logistiek beheer te bieden binnen een reusachtige private marktplaats. CIO Peter Hagedoorn licht een en ander toe.Wij schatten dat over een paar jaar een derde van onze klanten zal vragen om hun logistieke keten met de onze te integreren en een deel van hun logistieke behoeften bij ons uit te besteden, onder meer de magazijnopslag. Wij willen vermijden dat de transportbedrijven of sommige verkoopmarktplaatsen ons te snel af zijn, zegt Peter Hagedoorn, die IT-manager bij Hagemeyer is geworden nadat hij bekendheid verwierf als directeur van het Nationaal Millennium Platform in Nederland.Geconfronteerd met de technologische concurrentie en de behoeften van een alsmaar internationalere klantenkring, heeft Hagemeyer twee jaar geleden een omvangrijk veranderingsprogramma gelanceerd dat eenheid en structuur moet brengen in de informatiesystemen die over een honderdtal filialen in de wereld verspreid zijn. Het was onmogelijk nog zicht te hebben op wie wat kocht en bij welk filiaal. De enige consolidatie was van financile aard, maar dat gebeurde zo traag dat de gegevens reeds verouderd waren voor we ze in handen kregen, herinnert hij zich.Bij zijn transformatie van producten- naar dienstenleverancier heeft het bedrijf daarom besloten een wereldwijd logistiek netwerk uit te bouwen dat transparant is voor zijn internationale klanten. De opzet is dat zij hun bevoorradingen on-line kunnen afhandelen (e-procurement) via gepersonaliseerde sites (webshops). De hoeksteen van de herstructurering is de private marktplaats MRO4all.com. Wij zijn geen voorstander van publieke marktplaatsen omdat die een dam opwerpen tussen ons, onze leveranciers en onze klanten.IntentiaBegin 2001 koos Hagemeyer de Zweedse ERP-uitgever Intentia als strategische partner. Het spitsproduct Movex 11.3 wordt de wereldwijd de automatiseringsbackbone. Vanwaar deze keuze voor een challenger? Wij wilden n enkele gesprekspartner die de distributiesector goed kent en die ons in staat stelt het geheel van onze behoeften aan logistiek beheer en e-procurement te bestrijken. Wat de architectuur betreft, wensten wij ook een opening naar de Java-technologie. En verder moest de implementatietermijn zo kort mogelijk zijn. Overigens stonden ook SAP, dat meer gericht is op de fabricagesector, en de andere Zweedse softwarehuizen IFS en IBS, niet internationaal genoeg, op de shortlist. Het feit dat we de grootste klant zijn van Intentia garandeert ons ook een bevoorrechte support.IBM als vangnetDe tweede grote partner is IBM, dat instaat voor het beheer van de infrastructuur. Opmerkelijk, en een bewijs dat het veranderingsprogramma er met de grove borstel doorgaat, is dat de meeste van de 300 informatici die momenteel bij Hagemeyer werken, geleidelijk zullen worden overgeheveld naar IBM. Wij zullen slechts een vijftigtal personen houden in management- en omkaderingsfuncties, zegt Hagedoorn. Het ligt dus voor de hand dat deze verandering bij het personeel de nodige weerstand oproept en dat dit zelfs de grootste uitdaging is. Het moeilijkste is iedereen achter een internationaal concept te krijgen en tegelijk voldoende autonomie te laten opdat de vernieuwing op lokaal niveau een succes wordt.BesparingenHagedoorn schat dat het project (totale investering 80 miljoen euro gespreid over 5 jaar) het mogelijk moet maken de aankoopkosten voor goederen met 1% per jaar te verminderen en de logistieke en personeelskosten met 3%. De totale besparingen, na aftrek van de ICT-investeringen, moeten volgens hem tot 80 miljoen euro per jaar opleveren. Het project loopt al in enkele Engelse en Ierse filialen. In de regio Azi-Stille Zuidzee en in Noord-Amerika is de implementatie volop bezig. De volledige roll-out moet voltooid zijn in 2004.

Doel van het project is de klanten en partners een gentegreerd logistiek beheer te bieden binnen een reusachtige private marktplaats. CIO Peter Hagedoorn licht een en ander toe.Wij schatten dat over een paar jaar een derde van onze klanten zal vragen om hun logistieke keten met de onze te integreren en een deel van hun logistieke behoeften bij ons uit te besteden, onder meer de magazijnopslag. Wij willen vermijden dat de transportbedrijven of sommige verkoopmarktplaatsen ons te snel af zijn, zegt Peter Hagedoorn, die IT-manager bij Hagemeyer is geworden nadat hij bekendheid verwierf als directeur van het Nationaal Millennium Platform in Nederland.Geconfronteerd met de technologische concurrentie en de behoeften van een alsmaar internationalere klantenkring, heeft Hagemeyer twee jaar geleden een omvangrijk veranderingsprogramma gelanceerd dat eenheid en structuur moet brengen in de informatiesystemen die over een honderdtal filialen in de wereld verspreid zijn. Het was onmogelijk nog zicht te hebben op wie wat kocht en bij welk filiaal. De enige consolidatie was van financile aard, maar dat gebeurde zo traag dat de gegevens reeds verouderd waren voor we ze in handen kregen, herinnert hij zich.Bij zijn transformatie van producten- naar dienstenleverancier heeft het bedrijf daarom besloten een wereldwijd logistiek netwerk uit te bouwen dat transparant is voor zijn internationale klanten. De opzet is dat zij hun bevoorradingen on-line kunnen afhandelen (e-procurement) via gepersonaliseerde sites (webshops). De hoeksteen van de herstructurering is de private marktplaats MRO4all.com. Wij zijn geen voorstander van publieke marktplaatsen omdat die een dam opwerpen tussen ons, onze leveranciers en onze klanten.IntentiaBegin 2001 koos Hagemeyer de Zweedse ERP-uitgever Intentia als strategische partner. Het spitsproduct Movex 11.3 wordt de wereldwijd de automatiseringsbackbone. Vanwaar deze keuze voor een challenger? Wij wilden n enkele gesprekspartner die de distributiesector goed kent en die ons in staat stelt het geheel van onze behoeften aan logistiek beheer en e-procurement te bestrijken. Wat de architectuur betreft, wensten wij ook een opening naar de Java-technologie. En verder moest de implementatietermijn zo kort mogelijk zijn. Overigens stonden ook SAP, dat meer gericht is op de fabricagesector, en de andere Zweedse softwarehuizen IFS en IBS, niet internationaal genoeg, op de shortlist. Het feit dat we de grootste klant zijn van Intentia garandeert ons ook een bevoorrechte support.IBM als vangnetDe tweede grote partner is IBM, dat instaat voor het beheer van de infrastructuur. Opmerkelijk, en een bewijs dat het veranderingsprogramma er met de grove borstel doorgaat, is dat de meeste van de 300 informatici die momenteel bij Hagemeyer werken, geleidelijk zullen worden overgeheveld naar IBM. Wij zullen slechts een vijftigtal personen houden in management- en omkaderingsfuncties, zegt Hagedoorn. Het ligt dus voor de hand dat deze verandering bij het personeel de nodige weerstand oproept en dat dit zelfs de grootste uitdaging is. Het moeilijkste is iedereen achter een internationaal concept te krijgen en tegelijk voldoende autonomie te laten opdat de vernieuwing op lokaal niveau een succes wordt.BesparingenHagedoorn schat dat het project (totale investering 80 miljoen euro gespreid over 5 jaar) het mogelijk moet maken de aankoopkosten voor goederen met 1% per jaar te verminderen en de logistieke en personeelskosten met 3%. De totale besparingen, na aftrek van de ICT-investeringen, moeten volgens hem tot 80 miljoen euro per jaar opleveren. Het project loopt al in enkele Engelse en Ierse filialen. In de regio Azi-Stille Zuidzee en in Noord-Amerika is de implementatie volop bezig. De volledige roll-out moet voltooid zijn in 2004.