Het Belgische percentage valt net onder het Europese gemiddelde (56 procent). Nederlandse bedrijven spannen de kroon (67 procent), gevolgd door bedrijven uit Ierland en Spanje (66 procent), en Italië en het Verenigd Koninkrijk (61 procent). Toch claimen zeven op de tien Belgische bedrijven een hoge mate van maturiteit in het analyseren van data. Meer en meer ondernemingen in ons land zetten het gebruik ervan op de agenda: 57 procent van de ondervraagden hebben lopende projecten of willen er de komende jaren mee aan de slag.

Impact op HR-beslissingen

Uit het onderzoek blijkt ook dat data-rapporteringen ingezet worden uit verschillende domeinen, zoals personeelskosten, het tijdsgebruik van het personeel en de loonadministratie. Maar het brengt ook talentontwikkeling en capaciteitsbeheer van het personeel in kaart. In België gaat het vooral om inzichten rond afwezigheidsgegevens (zoals ziekte), gewerkte tijd en centrale personeelsgegevens (geslacht, leeftijd, anciënniteit en dergelijke). Belgische bedrijven zetten data dan weer minder in voor feedback van klanten (22,9 procent) ten opzichte van Europa (30,5 procent).

Ruim vier van de tien Belgische bedrijven (42 procent) zeggen dat deze data-analyses een impact hebben op (HR-)beslissingen. Ook hier hinkt ons land nog achter op andere Europese landen, waarbij het gemiddelde percentage op 52 procent ligt. Bij Spaanse bedrijven loopt dat percentage op tot maar liefst 82 procent, gevolgd door Italiaanse (70 procent) en Britse (59 procent) bedrijven.

'Niet nodig'

Uit het onderzoek van SD Worx blijkt evenzeer dat bijna de helft van de Belgische bedrijven (48 procent) nog niet bezig is met data-analyse van personeelsgegevens. Ruim een derde (34 procent) geeft aan dat ze die simpelweg niet nodig heeft. Daarnaast ontbreekt het hen ook aan tijd of mankracht (26 procent), geschikte systemen (10 procent) en kennis over data-analyse (11 procent) of -interpretatie (8 procent).

Hierin volgt België grotendeels de Europese trend: gemiddeld geeft 41 procent van de Europese bedrijven aan nog niet bezig te zijn met HR- en personeelsanalyse.

Het Belgische percentage valt net onder het Europese gemiddelde (56 procent). Nederlandse bedrijven spannen de kroon (67 procent), gevolgd door bedrijven uit Ierland en Spanje (66 procent), en Italië en het Verenigd Koninkrijk (61 procent). Toch claimen zeven op de tien Belgische bedrijven een hoge mate van maturiteit in het analyseren van data. Meer en meer ondernemingen in ons land zetten het gebruik ervan op de agenda: 57 procent van de ondervraagden hebben lopende projecten of willen er de komende jaren mee aan de slag.Uit het onderzoek blijkt ook dat data-rapporteringen ingezet worden uit verschillende domeinen, zoals personeelskosten, het tijdsgebruik van het personeel en de loonadministratie. Maar het brengt ook talentontwikkeling en capaciteitsbeheer van het personeel in kaart. In België gaat het vooral om inzichten rond afwezigheidsgegevens (zoals ziekte), gewerkte tijd en centrale personeelsgegevens (geslacht, leeftijd, anciënniteit en dergelijke). Belgische bedrijven zetten data dan weer minder in voor feedback van klanten (22,9 procent) ten opzichte van Europa (30,5 procent).Ruim vier van de tien Belgische bedrijven (42 procent) zeggen dat deze data-analyses een impact hebben op (HR-)beslissingen. Ook hier hinkt ons land nog achter op andere Europese landen, waarbij het gemiddelde percentage op 52 procent ligt. Bij Spaanse bedrijven loopt dat percentage op tot maar liefst 82 procent, gevolgd door Italiaanse (70 procent) en Britse (59 procent) bedrijven. Uit het onderzoek van SD Worx blijkt evenzeer dat bijna de helft van de Belgische bedrijven (48 procent) nog niet bezig is met data-analyse van personeelsgegevens. Ruim een derde (34 procent) geeft aan dat ze die simpelweg niet nodig heeft. Daarnaast ontbreekt het hen ook aan tijd of mankracht (26 procent), geschikte systemen (10 procent) en kennis over data-analyse (11 procent) of -interpretatie (8 procent).Hierin volgt België grotendeels de Europese trend: gemiddeld geeft 41 procent van de Europese bedrijven aan nog niet bezig te zijn met HR- en personeelsanalyse.