Bijna de helft van de Europese cio's heeft geen zitje in de Raad van Bestuur van hun bedrijf of organisatie.

Een onderzoek van Vanson Bourne Research in opdracht van Progress Software onder 500 Europese cio's, senior it-managers en it-afdelingshoofden in verschillende sectoren, brengt aan het licht dat 43 procent geen lid is van de Raad van Bestuur. Op Europees vlak loopt Frankrijk voorop met 69 procent van de cio's in het hoogste managementorgaan. Zweden zit aan het andere uiterste met slechts 26 procent. In België zetelt 57 procent van de cio's in de Raad van Bestuur.

Overigens wordt de cio dikwijls pas in een laat stadium bij strategische beslissingsprocessen betrokken. Slechts 10 procent van de Belgische respondenten geeft aan dat strategische beslissingen alleen worden genomen als de de it-organisatie zich eraan heeft verbonden. In 38 procent van de gevallen worden strategieën eerst vastgesteld en pas daarna wordt de it-organisatie ingeschakeld voor de uitvoering van de strategie. 38 procent van de Belgische respondenten zegt dat it in hun organisatie altijd een onderdeel is van de bedrijfsstrategie.

Jan Roels, sales manager bij Progress Software, vreest dat de innovatieve kracht van organisaties hierdoor onder druk komt te staan. Een zorg die gedeeld wordt door de meeste ondervraagde cio's. 66 procent van de Europese cio's zegt dat het gebrek aan begrip tussen business en it de groei en efficiency van hun bedrijf in de weg staat. 77 procent geeft aan dat hun organisatie behoefte heeft aan real-time gegevens en actuele informatie, maar slechts 39 procent kan deze informatie ook daadwerkelijk ontsluiten wanneer dat nodig is.

Bijna de helft van de Europese cio's heeft geen zitje in de Raad van Bestuur van hun bedrijf of organisatie. Een onderzoek van Vanson Bourne Research in opdracht van Progress Software onder 500 Europese cio's, senior it-managers en it-afdelingshoofden in verschillende sectoren, brengt aan het licht dat 43 procent geen lid is van de Raad van Bestuur. Op Europees vlak loopt Frankrijk voorop met 69 procent van de cio's in het hoogste managementorgaan. Zweden zit aan het andere uiterste met slechts 26 procent. In België zetelt 57 procent van de cio's in de Raad van Bestuur. Overigens wordt de cio dikwijls pas in een laat stadium bij strategische beslissingsprocessen betrokken. Slechts 10 procent van de Belgische respondenten geeft aan dat strategische beslissingen alleen worden genomen als de de it-organisatie zich eraan heeft verbonden. In 38 procent van de gevallen worden strategieën eerst vastgesteld en pas daarna wordt de it-organisatie ingeschakeld voor de uitvoering van de strategie. 38 procent van de Belgische respondenten zegt dat it in hun organisatie altijd een onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Jan Roels, sales manager bij Progress Software, vreest dat de innovatieve kracht van organisaties hierdoor onder druk komt te staan. Een zorg die gedeeld wordt door de meeste ondervraagde cio's. 66 procent van de Europese cio's zegt dat het gebrek aan begrip tussen business en it de groei en efficiency van hun bedrijf in de weg staat. 77 procent geeft aan dat hun organisatie behoefte heeft aan real-time gegevens en actuele informatie, maar slechts 39 procent kan deze informatie ook daadwerkelijk ontsluiten wanneer dat nodig is.