Op vraag van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft de ministerraad de vernieuwing van het WAN-contract (wide area network) een jaar uitgesteld. Onder meer de moeilijke regeringsonderhandelingen van vorig jaar liggen aan de basis van de vertraging.

Sinds november 2001 heeft de FOD Buitenlandse Zaken een contract lopen voor 'telecommunicatie- en telematicadiensten' (lees: het WAN) bij Infonet Belgium. Het WAN verbindt de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland met de diensten van het hoofdbestuur in ons land. Normaal gezien zou dat contract in november van dit jaar aflopen, maar een nieuwe aanbestedingsprocedure kon nog altijd niet worden opgestart. Daarom besliste minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om het contract met een bijkomend jaar te verlengen, dus tot november 2009.

De redenen voor het uitstel zijn tweeërlei. Enerzijds is de regering van lopende zaken langer dan verwacht aan het werk gebleven. Anderzijds was het, aldus Marc Michielsen, woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken, moeilijk om de nodige encryptieapparatuur te vinden. "Het encryptiesysteem en de begeleidende procedures moeten geaccrediteerd worden door de bevoegde instantie. Tot op heden werd nog geen enkel encryptiesysteem geaccrediteerd."

Het contract dat Infonet tekende was in 2001 goed voor 200 miljoen Belgische frank (omgerekend zo'n 5 miljoen euro). Voor de verlenging krijgt het bedrijf nog eens de som die het jaarlijks ontving, verminderd met 15 procent. Als we goed gerekend hebben, is dat zo'n 600.000 euro.

Heel binnenkort wordt trouwens een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart voor het WAN van Buitenlandse Zaken. Nu al is geweten dat dat een looptijd zal hebben van 5 jaar en tweemaal met een jaar zal kunnen worden hernieuwd (en dus maximaal 7 jaar zal bedragen). De waarde van het contract wordt vastgelegd door de Ministerraad, die hierover nog geen beslissing genomen heeft.

Op vraag van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft de ministerraad de vernieuwing van het WAN-contract (wide area network) een jaar uitgesteld. Onder meer de moeilijke regeringsonderhandelingen van vorig jaar liggen aan de basis van de vertraging. Sinds november 2001 heeft de FOD Buitenlandse Zaken een contract lopen voor 'telecommunicatie- en telematicadiensten' (lees: het WAN) bij Infonet Belgium. Het WAN verbindt de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland met de diensten van het hoofdbestuur in ons land. Normaal gezien zou dat contract in november van dit jaar aflopen, maar een nieuwe aanbestedingsprocedure kon nog altijd niet worden opgestart. Daarom besliste minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om het contract met een bijkomend jaar te verlengen, dus tot november 2009. De redenen voor het uitstel zijn tweeërlei. Enerzijds is de regering van lopende zaken langer dan verwacht aan het werk gebleven. Anderzijds was het, aldus Marc Michielsen, woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken, moeilijk om de nodige encryptieapparatuur te vinden. "Het encryptiesysteem en de begeleidende procedures moeten geaccrediteerd worden door de bevoegde instantie. Tot op heden werd nog geen enkel encryptiesysteem geaccrediteerd." Het contract dat Infonet tekende was in 2001 goed voor 200 miljoen Belgische frank (omgerekend zo'n 5 miljoen euro). Voor de verlenging krijgt het bedrijf nog eens de som die het jaarlijks ontving, verminderd met 15 procent. Als we goed gerekend hebben, is dat zo'n 600.000 euro. Heel binnenkort wordt trouwens een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart voor het WAN van Buitenlandse Zaken. Nu al is geweten dat dat een looptijd zal hebben van 5 jaar en tweemaal met een jaar zal kunnen worden hernieuwd (en dus maximaal 7 jaar zal bedragen). De waarde van het contract wordt vastgelegd door de Ministerraad, die hierover nog geen beslissing genomen heeft.