De Vlaamse regering heeft de entiteit e-government en ict-beheer (e-IB) gepolst naar extra ict-initiatieven. Die vraag zou kaderen binnen de maatregelen voor economische crisis.

Vlaams ict-manager Luc Chauvin bevestigt dat een dergelijk verzoek is geformuleerd vanuit het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters. Daar ligt, na het vertrek van Geert Bourgeois, ook de bevoegdheid over ict. "De vraag bestaat om bijkomende voorstellen te doen", zegt Chauvin, die onmiddellijk onderstreept dat er nog weinig concreet is. "Als we concrete businesscases, mét duidelijk aanwijsbare toegevoegde waarde, kunnen formuleren, kúnnen die in aanmerking komen voor extra of versnelde investeringen." De e-IB is momenteel die voorstellen aan het opstellen. Nadien zullen die "aan een kritische review worden onderworpen."

De vraag naar nieuwe initiatieven is overigens geenszins beperkt tot het outsourcingcontract met EDS-Telindus en gaat veel breder dan ict alleen. Ook voorstellen voor overheidsopdrachten rond gebouwen, wegenwerken, en dies meer, worden aangemoedigd. Vlaanderen heeft in december vorig jaar 842 miljoen euro vrijgemaakt voor het economische relanceplan 'Herstel het vertrouwen'. De woordvoerder van Kris Peeters, Luc De Serrano, bevestigt dat de vraag naar versnelde ict-initiatieven kadert binnen dat plan.

De Vlaamse regering heeft de entiteit e-government en ict-beheer (e-IB) gepolst naar extra ict-initiatieven. Die vraag zou kaderen binnen de maatregelen voor economische crisis. Vlaams ict-manager Luc Chauvin bevestigt dat een dergelijk verzoek is geformuleerd vanuit het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters. Daar ligt, na het vertrek van Geert Bourgeois, ook de bevoegdheid over ict. "De vraag bestaat om bijkomende voorstellen te doen", zegt Chauvin, die onmiddellijk onderstreept dat er nog weinig concreet is. "Als we concrete businesscases, mét duidelijk aanwijsbare toegevoegde waarde, kunnen formuleren, kúnnen die in aanmerking komen voor extra of versnelde investeringen." De e-IB is momenteel die voorstellen aan het opstellen. Nadien zullen die "aan een kritische review worden onderworpen." De vraag naar nieuwe initiatieven is overigens geenszins beperkt tot het outsourcingcontract met EDS-Telindus en gaat veel breder dan ict alleen. Ook voorstellen voor overheidsopdrachten rond gebouwen, wegenwerken, en dies meer, worden aangemoedigd. Vlaanderen heeft in december vorig jaar 842 miljoen euro vrijgemaakt voor het economische relanceplan 'Herstel het vertrouwen'. De woordvoerder van Kris Peeters, Luc De Serrano, bevestigt dat de vraag naar versnelde ict-initiatieven kadert binnen dat plan.