De onrust is ontstaan in het rekencentrum van de bank, dat gevestigd is in het Nederlandse Woerden. Naar aanleiding van de reactie van de vakbonden heeft de Fortis-directie ondertussen toegezegd extra aandacht te besteden aan de situatie aldaar en inzicht te geven in concrete reorganisatieplannen, zodra die er zijn.De Belgisch/Nederlandse bankverzekeraar kondigde kortgeleden een grootscheepse reorganisatie aan, waarbij er tussen nu en 2009 bij de ondersteunende diensten 1200 banen in België en Nederland en zullen verdwijnen. Het financiële concern wil op ict-vlak miljoenen besparen door zoveel mogelijk automatisering te centraliseren en te standaardiseren, zoals het samenvoegen van backoffices en het opzetten van één mondiaal ict-platform voor alle commerciële vestigingen.Daarbij zal de Fortis Groep gebruikmaken van zogeheten smartsourcing: het bundelen van bepaalde ondersteunende diensten op een beperkt aantal locaties. Een van die locaties zal in ieder geval de Fortis-vestiging in Polen worden, zo heeft het concern aan de vakorganisaties verteld."Maar," benadrukt de Nederlandse vakbondsbestuurder Ike Wiersinga van CNV Dienstenbond, "er worden vanuit Brussel heel veel plannen gelanceerd, maar de uitwerking ervan blijft onduidelijk. Daar worden de medewerkers onrustig van." Een typerend voorbeeld is het idee van een paar maanden geleden om een groot deel van de ict te verplaatsen naar België en daar een geïntegreerde backoffice op te zetten. Volgens de bestuurder van de vakbondsorganisatie CNV Dienstenbond is dit voorstel inmiddels weer losgelaten en wordt er gedacht aan het inrichten van competence centers in Nederland en België.In België werken bij Fortis Bank 1200 it-medewerkers, waarvan een aanzienlijk deel tijdelijke krachten.In Nederland zijn er 800 automatiseerders, en met zakenbank MeesPierson en het verzekeringsbedrijf erbij 1500. Het centrale rekencentrum staat in Woerden, met een uitwijkcentrum in Utrecht. De vakorganisaties zijn met Fortis volop in overleg om de sociale gevolgen van de op handen zijnde sanering op te vangen. Na de zomer bijvoorbeeld worden de gevolgen van het sociaal plan voor kwetsbare groepen, zoals vijftigplussers die moeilijk aan een andere baan kunnen komen, in kaart gebracht.

De onrust is ontstaan in het rekencentrum van de bank, dat gevestigd is in het Nederlandse Woerden. Naar aanleiding van de reactie van de vakbonden heeft de Fortis-directie ondertussen toegezegd extra aandacht te besteden aan de situatie aldaar en inzicht te geven in concrete reorganisatieplannen, zodra die er zijn.De Belgisch/Nederlandse bankverzekeraar kondigde kortgeleden een grootscheepse reorganisatie aan, waarbij er tussen nu en 2009 bij de ondersteunende diensten 1200 banen in België en Nederland en zullen verdwijnen. Het financiële concern wil op ict-vlak miljoenen besparen door zoveel mogelijk automatisering te centraliseren en te standaardiseren, zoals het samenvoegen van backoffices en het opzetten van één mondiaal ict-platform voor alle commerciële vestigingen.Daarbij zal de Fortis Groep gebruikmaken van zogeheten smartsourcing: het bundelen van bepaalde ondersteunende diensten op een beperkt aantal locaties. Een van die locaties zal in ieder geval de Fortis-vestiging in Polen worden, zo heeft het concern aan de vakorganisaties verteld."Maar," benadrukt de Nederlandse vakbondsbestuurder Ike Wiersinga van CNV Dienstenbond, "er worden vanuit Brussel heel veel plannen gelanceerd, maar de uitwerking ervan blijft onduidelijk. Daar worden de medewerkers onrustig van." Een typerend voorbeeld is het idee van een paar maanden geleden om een groot deel van de ict te verplaatsen naar België en daar een geïntegreerde backoffice op te zetten. Volgens de bestuurder van de vakbondsorganisatie CNV Dienstenbond is dit voorstel inmiddels weer losgelaten en wordt er gedacht aan het inrichten van competence centers in Nederland en België.In België werken bij Fortis Bank 1200 it-medewerkers, waarvan een aanzienlijk deel tijdelijke krachten.In Nederland zijn er 800 automatiseerders, en met zakenbank MeesPierson en het verzekeringsbedrijf erbij 1500. Het centrale rekencentrum staat in Woerden, met een uitwijkcentrum in Utrecht. De vakorganisaties zijn met Fortis volop in overleg om de sociale gevolgen van de op handen zijnde sanering op te vangen. Na de zomer bijvoorbeeld worden de gevolgen van het sociaal plan voor kwetsbare groepen, zoals vijftigplussers die moeilijk aan een andere baan kunnen komen, in kaart gebracht.