Twee weken geleden gaven we in deze rubriek de mening weer van een Nederlands zakenman die in de huidige achteruitgang van de economie en het ineenstorten van de beurzen een teken aan de wand is voor de diensteneconomie alleen diensten gelieerd aan grondstoffen zouden nog recht van bestaan hebben.Vrij provocatief, die stelling, en een aantal lezers kropen in hun pen om de stelling tegen te spreken.Volgens Philip Wittmann van BlueBackUpvergist onze Nederlandse zakenman zich evenzeer als de personen die tot voor kort nog van de daken schreeuwden dat de nieuwe technologie ons in een nieuw tijdperk gebracht had. Hij wijst er ook op dat het Westen sterker is dan wie ook in het ontwerpen en transformeren van artikels gebaseerd op grondstoffen. Volgens Wittmann gaan diensten los van grondstoffen niet verdwijnen. Wat zouden we immers doen zonder Internet-connectie, zonder horeca, zonder luchtvaartmaatschappijen, zonder wegtransport, zonder GSM, zonder banken,Met de vergrijzing van de bevolking zal het dienstenaanbod volgens hem nog moeten toenemen.Ook Stef Knaepkens van consultancy bureau Quint Wellington Redwood verslikte zich in zijn koffie bij het lezen van het bericht. De diensteneconomie, die moet nog geboren worden, zo meldde hij me Hij betoogt dat het belang van diensten recht evenredig is met de mate van beschaving, niemand is immers zelf nog in staat iets aan te vangen met grondstoffen. Zelf een huis bouwen met stokken, koeimest en leem wordt al moeilijk, zeker als je er ook nog een Turks stoombad in wil hebben of centrale verwarming en stromend water.Hij stipt ook aan dat een groot deel van de wereld op dat vlak nog een grote inhaalslag moet maken. De enige vraag die alle andere vragen in de schaduw stelt, heeft volgens mij te maken met de verdeling van de rijkdommen over de planeet. Stel dat de landen die de grondstoffen bezitten evenveel macht hebben als het Westen nu. Niemand zou zich in de Belgische oerwouden nog druk maken om economie. Wel om een plas met redelijk zuiver water, een snoek, een varken en een kip.

Twee weken geleden gaven we in deze rubriek de mening weer van een Nederlands zakenman die in de huidige achteruitgang van de economie en het ineenstorten van de beurzen een teken aan de wand is voor de diensteneconomie alleen diensten gelieerd aan grondstoffen zouden nog recht van bestaan hebben.Vrij provocatief, die stelling, en een aantal lezers kropen in hun pen om de stelling tegen te spreken.Volgens Philip Wittmann van BlueBackUpvergist onze Nederlandse zakenman zich evenzeer als de personen die tot voor kort nog van de daken schreeuwden dat de nieuwe technologie ons in een nieuw tijdperk gebracht had. Hij wijst er ook op dat het Westen sterker is dan wie ook in het ontwerpen en transformeren van artikels gebaseerd op grondstoffen. Volgens Wittmann gaan diensten los van grondstoffen niet verdwijnen. Wat zouden we immers doen zonder Internet-connectie, zonder horeca, zonder luchtvaartmaatschappijen, zonder wegtransport, zonder GSM, zonder banken,Met de vergrijzing van de bevolking zal het dienstenaanbod volgens hem nog moeten toenemen.Ook Stef Knaepkens van consultancy bureau Quint Wellington Redwood verslikte zich in zijn koffie bij het lezen van het bericht. De diensteneconomie, die moet nog geboren worden, zo meldde hij me Hij betoogt dat het belang van diensten recht evenredig is met de mate van beschaving, niemand is immers zelf nog in staat iets aan te vangen met grondstoffen. Zelf een huis bouwen met stokken, koeimest en leem wordt al moeilijk, zeker als je er ook nog een Turks stoombad in wil hebben of centrale verwarming en stromend water.Hij stipt ook aan dat een groot deel van de wereld op dat vlak nog een grote inhaalslag moet maken. De enige vraag die alle andere vragen in de schaduw stelt, heeft volgens mij te maken met de verdeling van de rijkdommen over de planeet. Stel dat de landen die de grondstoffen bezitten evenveel macht hebben als het Westen nu. Niemand zou zich in de Belgische oerwouden nog druk maken om economie. Wel om een plas met redelijk zuiver water, een snoek, een varken en een kip.