Wat is dat toch met justitie dat het allemaal zo traag loopt én zo duur is. Dat het allemaal maar aanmoddert en dat iedereen klaagt en teemt over wat er zo fout loopt.

Het lijkt soms een knikkebollend bejaardentehuis voor duurbetaalde heer- en vrouwschappen. Kankerend maar vreselijk behoudsgezind als het op privileges aankomt. Dat de informatisering niet van de grond komt, laat staan uit z'n as herrijst. Dat ze godbetert nog geen e-mail hebben!. Hoe moet dat dan straks met rechters van de generation Y die chattend en facebookend de dag inrollen? Laten we alvast dat e-mailprobleem de wereld uithelpen. Weg met aangetekend papier. Een enorme besparing die ongetwijfeld mag worden doorgerekend aan de eindklant, de burger, toch? Laat die mailboxen aanmaken door Fedict, de federale ict-afdeling. Die moet dan enkel zijn architectuur wat aanpassen en uitbreiden. Een no-brainer. Laat Fedict-baas Jan Deprest dat meteen doen zodat justitie alvast begin 2010 communicatievaster wordt.

En nu we toch bezig zijn, kunnen we voor de hele federale overheid een overkoepelende cio kiezen. Ho maar, 'dat gaat zo maar niet', luidt het dan geheid. Teveel privileges, vasthoudpostjes. Maar waarom zou in een zakdoekland als België niet kunnen wat wel kan in de Verenigde Staten? Daar heeft president Obama Vivek Kundra aangesteld als cio, een man van 34 alsjeblief! Laat ons dan niet zagen dat het niet kan in ons gevierendeeld land, met tien miljoen inwoners amper zo groot als Parijs. Laten we gaan voor echte 'shared services'. Efficiënte en snelle beslissingen worden meer dan ooit levensbelangrijk als we het volgende decennium intrekken. Genoeg gemekkerd, het is tijd voor een daadkrachtig beleid. Er moet toch eens een einde komen aan die rustig-roestige vastheid.

Wat is dat toch met justitie dat het allemaal zo traag loopt én zo duur is. Dat het allemaal maar aanmoddert en dat iedereen klaagt en teemt over wat er zo fout loopt. Het lijkt soms een knikkebollend bejaardentehuis voor duurbetaalde heer- en vrouwschappen. Kankerend maar vreselijk behoudsgezind als het op privileges aankomt. Dat de informatisering niet van de grond komt, laat staan uit z'n as herrijst. Dat ze godbetert nog geen e-mail hebben!. Hoe moet dat dan straks met rechters van de generation Y die chattend en facebookend de dag inrollen? Laten we alvast dat e-mailprobleem de wereld uithelpen. Weg met aangetekend papier. Een enorme besparing die ongetwijfeld mag worden doorgerekend aan de eindklant, de burger, toch? Laat die mailboxen aanmaken door Fedict, de federale ict-afdeling. Die moet dan enkel zijn architectuur wat aanpassen en uitbreiden. Een no-brainer. Laat Fedict-baas Jan Deprest dat meteen doen zodat justitie alvast begin 2010 communicatievaster wordt. En nu we toch bezig zijn, kunnen we voor de hele federale overheid een overkoepelende cio kiezen. Ho maar, 'dat gaat zo maar niet', luidt het dan geheid. Teveel privileges, vasthoudpostjes. Maar waarom zou in een zakdoekland als België niet kunnen wat wel kan in de Verenigde Staten? Daar heeft president Obama Vivek Kundra aangesteld als cio, een man van 34 alsjeblief! Laat ons dan niet zagen dat het niet kan in ons gevierendeeld land, met tien miljoen inwoners amper zo groot als Parijs. Laten we gaan voor echte 'shared services'. Efficiënte en snelle beslissingen worden meer dan ooit levensbelangrijk als we het volgende decennium intrekken. Genoeg gemekkerd, het is tijd voor een daadkrachtig beleid. Er moet toch eens een einde komen aan die rustig-roestige vastheid.