Het Phenixproject, gelanceerd in 2001, is erop gericht om een gerechtelijk informaticasysteem op te zetten dat gebaseerd is op het elektronische dossier dat voor elke rechtszaak wordt aangelegd vanaf het ogenblik dat de procedure begint te lopen. Het gaat er dus om om zowel de bestaande informaticatoepassingen (in het kader van het Mammoetproject in het begin van de jaren '80) als de rechtbanken die nog zonder zitten, te integreren, om een dienstenpakket met beveiligde toegang te ontwikkelen (voor advocaten, notarissen, betrokken partijen) en om verouderde apparatuur te vervangen door een nieuwe, moderne omgeving, zowel lokaal als centraal.Een eerste offerteaanvraag werd uitgeschreven in 2001 voor de analyse en de ontwikkeling van een informaticasysteem. De opdracht werd uiteindelijk eind 2001 gegund vooor een bedrag van 22,2 miljoen euro, met als belangrijkste leverancier Unisys. Voor de aankoop van de centrale uitrusting werd in 2003 een nieuwe offerteaanvraag gelanceerd. Maar de regering besliste uiteindelijk om de opdracht niet te gunnen en een nieuwe procedure te starten.In zijn laatste rapport preciseert het Rekenhof dat de analysefase van Phenix, die oorspronkelijk in 2002 klaar moest zijn, pas in 2003 is afgerond. En eind 2004 was de ontwikkeling van de applicaties in de rechtbanken niet af, zodat ze werd verschoven naar 2005. Dat jaar moesten de eerste tests plaatsvinden."Voor de ontwikkeling van het technische kader werd de keuze van de technische opties meermaals gewijzigd, met 1,3 miljoen euro extra kosten voor de voltooiing ervan tot gevolg. [...] Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen." Ook is een coördinatiecel opgericht voor de communicatie tussen de verschillende deelnemers aan het project en om problemen op te lossen. En het Rekenhof vervolgt: "De, weliswaar complexe, concretisering van het project, kijkt aan tegen een onbetwistbare achterstand op de initiële ramingen. De voltooiing is nu gepland voor 2007 of 2008."

Het Phenixproject, gelanceerd in 2001, is erop gericht om een gerechtelijk informaticasysteem op te zetten dat gebaseerd is op het elektronische dossier dat voor elke rechtszaak wordt aangelegd vanaf het ogenblik dat de procedure begint te lopen. Het gaat er dus om om zowel de bestaande informaticatoepassingen (in het kader van het Mammoetproject in het begin van de jaren '80) als de rechtbanken die nog zonder zitten, te integreren, om een dienstenpakket met beveiligde toegang te ontwikkelen (voor advocaten, notarissen, betrokken partijen) en om verouderde apparatuur te vervangen door een nieuwe, moderne omgeving, zowel lokaal als centraal.Een eerste offerteaanvraag werd uitgeschreven in 2001 voor de analyse en de ontwikkeling van een informaticasysteem. De opdracht werd uiteindelijk eind 2001 gegund vooor een bedrag van 22,2 miljoen euro, met als belangrijkste leverancier Unisys. Voor de aankoop van de centrale uitrusting werd in 2003 een nieuwe offerteaanvraag gelanceerd. Maar de regering besliste uiteindelijk om de opdracht niet te gunnen en een nieuwe procedure te starten.In zijn laatste rapport preciseert het Rekenhof dat de analysefase van Phenix, die oorspronkelijk in 2002 klaar moest zijn, pas in 2003 is afgerond. En eind 2004 was de ontwikkeling van de applicaties in de rechtbanken niet af, zodat ze werd verschoven naar 2005. Dat jaar moesten de eerste tests plaatsvinden."Voor de ontwikkeling van het technische kader werd de keuze van de technische opties meermaals gewijzigd, met 1,3 miljoen euro extra kosten voor de voltooiing ervan tot gevolg. [...] Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen." Ook is een coördinatiecel opgericht voor de communicatie tussen de verschillende deelnemers aan het project en om problemen op te lossen. En het Rekenhof vervolgt: "De, weliswaar complexe, concretisering van het project, kijkt aan tegen een onbetwistbare achterstand op de initiële ramingen. De voltooiing is nu gepland voor 2007 of 2008."