Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met andere waterbeheerders, zoals waterschappen, provincies en gemeenten, beschermt het Nederland tegen overstromingen. De organisatie werkt het hele jaar door aan wegen en vaarwegen, dijken en sluizen.
...