De ASC verenigt een aantal grote softwarefirma's die spyware en adware willen bestrijden. Op de ledenlijst staan grote namen als Microsoft, HP, Symantec, McAfee, Yahoo en Dell. In oktober presenteerden ze al voorlopige "spyware detection guidelines". Die lijst is nu verbeterd, definitief gemaakt en omgedoopt tot "ASC Risk Model Description".De bedoeling is vooral om door de bomen het bos terug te kunnen zien, blijkt uit het model: "De anti-spyware-industrie biedt een ruwe selectie van tools om consumenten te helpen spyware te bestrijden. Zoals te verwachten valt, variëren de systemen om dergelijke vervelende software te classificeren van verkoper tot verkoper. De leden van de ASC vinden dat vooraanstaande spywarebestrijders transparant moeten zijn over welke beslissingen ze nemen rond spyware en over hoe hun tools beslissingen nemen."Zoals blijkt uit het voorgaande biedt de lijst een standaardmethode aan verkopers en gebruikers om spyware te classificeren. Dat gebeurt op basis van de risico's die die spyware voor de gebruikers bevat. Daarnaast wordt een voorstel gedaan om met de risicosoftware om te gaan.De volledige "ASC Risk Model Description" vind je [hier].

De ASC verenigt een aantal grote softwarefirma's die spyware en adware willen bestrijden. Op de ledenlijst staan grote namen als Microsoft, HP, Symantec, McAfee, Yahoo en Dell. In oktober presenteerden ze al voorlopige "spyware detection guidelines". Die lijst is nu verbeterd, definitief gemaakt en omgedoopt tot "ASC Risk Model Description".De bedoeling is vooral om door de bomen het bos terug te kunnen zien, blijkt uit het model: "De anti-spyware-industrie biedt een ruwe selectie van tools om consumenten te helpen spyware te bestrijden. Zoals te verwachten valt, variëren de systemen om dergelijke vervelende software te classificeren van verkoper tot verkoper. De leden van de ASC vinden dat vooraanstaande spywarebestrijders transparant moeten zijn over welke beslissingen ze nemen rond spyware en over hoe hun tools beslissingen nemen."Zoals blijkt uit het voorgaande biedt de lijst een standaardmethode aan verkopers en gebruikers om spyware te classificeren. Dat gebeurt op basis van de risico's die die spyware voor de gebruikers bevat. Daarnaast wordt een voorstel gedaan om met de risicosoftware om te gaan.De volledige "ASC Risk Model Description" vind je [hier].