"Wij proberen nakende depressies te voorspellen door publieke sociale mediaberichten te scannen", verklaart Eric Horvitz, codirecteur van Microsofts Research Redmond. "Zo kunnen we mensen waarschuwen voor een stemmingswisseling, nog vóór dat ze die zelf voelen aankomen."

Horvitz ontwikkelde samen met een researchteam een op artificiële intelligentie gebaseerd model dat tweets automatisch scant en aan de hand daarvan opkomende depressies voorspelt.

Om het model te bouwen vergeleek het onderzoekersteam de tweets van honderden zwaar depressieve mensen met die van een paar honderd niet-depressieve gebruikers. De Twitter-feeds werden gescand op onder meer woordgebruik ('anxiety', 'suicidal', 'nausea', 'fatigue'...), niveau van engagement, verwijzingen naar bepaalde medicijnen en tal van andere factoren.

In totaal werden 2,2 miljoen tweets van 476 Twittergebruikers (waaronder 171 depressieve gebruikers) onder de loep genomen. Het model werd getest en werkte volgens de onderzoekers voor 70 procent accuraat.

Het model staat dus nog niet helemaal op punt. Sommige signalen worden niet opgepikt waardoor geen problemen worden gedetecteerd bij veel mensen (ongeveer 30 procent) die wél in een depressie terechtkomen. Anderzijds voorspelt het model depressies bij gebruikers die perfect gezond blijken te zijn (10 procent).

In het post-Snowden-tijdperk kan je je de vraag stellen of deze vorm van massale dataverzameling wel toegestaan is. De Twittergebruikers die in het Microsoft-onderzoek opgenomen werden, gaven het bedrijf de toestemming hun tweets te bestuderen. Maar een grootschalig computerprogramma dat in de toekomst automatisch tweets scant, kan op heel wat kritiek stuiten.

Het kan dus nog wel even duren alvorens dit soort computermodellen daadwerkelijk ingezet worden. Maar intussen werken ook universiteiten in Washington en San Diego aan zulke Twittermodellen.

"Wij proberen nakende depressies te voorspellen door publieke sociale mediaberichten te scannen", verklaart Eric Horvitz, codirecteur van Microsofts Research Redmond. "Zo kunnen we mensen waarschuwen voor een stemmingswisseling, nog vóór dat ze die zelf voelen aankomen." Horvitz ontwikkelde samen met een researchteam een op artificiële intelligentie gebaseerd model dat tweets automatisch scant en aan de hand daarvan opkomende depressies voorspelt. Om het model te bouwen vergeleek het onderzoekersteam de tweets van honderden zwaar depressieve mensen met die van een paar honderd niet-depressieve gebruikers. De Twitter-feeds werden gescand op onder meer woordgebruik ('anxiety', 'suicidal', 'nausea', 'fatigue'...), niveau van engagement, verwijzingen naar bepaalde medicijnen en tal van andere factoren. In totaal werden 2,2 miljoen tweets van 476 Twittergebruikers (waaronder 171 depressieve gebruikers) onder de loep genomen. Het model werd getest en werkte volgens de onderzoekers voor 70 procent accuraat. Het model staat dus nog niet helemaal op punt. Sommige signalen worden niet opgepikt waardoor geen problemen worden gedetecteerd bij veel mensen (ongeveer 30 procent) die wél in een depressie terechtkomen. Anderzijds voorspelt het model depressies bij gebruikers die perfect gezond blijken te zijn (10 procent). In het post-Snowden-tijdperk kan je je de vraag stellen of deze vorm van massale dataverzameling wel toegestaan is. De Twittergebruikers die in het Microsoft-onderzoek opgenomen werden, gaven het bedrijf de toestemming hun tweets te bestuderen. Maar een grootschalig computerprogramma dat in de toekomst automatisch tweets scant, kan op heel wat kritiek stuiten. Het kan dus nog wel even duren alvorens dit soort computermodellen daadwerkelijk ingezet worden. Maar intussen werken ook universiteiten in Washington en San Diego aan zulke Twittermodellen.