Een arts consulteren vanop afstand was tot voor de uitbraak van covid-19 amper mogelijk. Met de uitbraak lukt dat op veel plaatsen wel. Huisartsen doen dat veelal via platformen die hun het best liggen, in verschillende ziekenhuizen kan dat met de software van nexuzhealth, het platform voor een elektronisch patiëntendossier heeft door de crisis haar applicaties met een aantal functionaliteiten uitgebreid.

"Videoconsultatie stond al langer op de roadmap," zegt Roel Martens, COO van nexuzhealth. "We hadden al zaken technisch ontwikkeld, dat maakt dat de uitrol vrij snel kon gaan." Vooral het feit dat artsenconsultaties via video nog niet terugbetaald door het RIZIV hield veel artsen en ziekenhuizen tegen, maar sinds de crisis staat daar wel een (kleinere) vergoeding tegenover.

Nexuzhealth is een joint-venture van UZ Leuven en Cegeka en bestaat sinds 2016. Het bedrijf heeft haar oorsprong in KWS, een applicatie voor het elektronisch patiëntendossier, en is sindsdien gecommercialiseerd. Vandaag maken 30 zorginstellingen en het UZ Leuven gebruik van het platform.

Een van de ziekenhuizen die videoconsultaties uitvoert is het OLV Ziekenhuis Aalst. "We hadden al een beetje ervaring met teleconsulting tussen arts en patiënt, maar vooral voor de opvolging van buitenlandse patiënten," vertelt Goedele Antonissen, IT-directeur van het ziekenhuis. "Dat die flow er al was, maakte het makkelijker om het nu op grote schaal in te zetten. De mogelijkheid is er vooral gekomen voor de communicatie tussen arts en patiënt, maar ook voor thuisbegeleiding door kinesisten."

Het aantal positief geteste gevallen duikt vlotter op in alle overzichten en dat vergemakkelijkt de tellingen.

Naast videoconsultaties werden de applicaties van nexuzhealth ook uitgebreid met een elektronisch voorschrift dat digitaal naar de apotheek kan worden gestuurd. En specifiek rond covid-19 kan al vanuit het labo een patiënt worden gelabeld als positief voor het virus zodat dit meteen in het patiëntendossier opduikt en zorgpersoneel snel aangepaste behandelingen of maatregelen kan nemen.

"We maakten al overzichten van het aantal patiënten in ons ziekenhuis, maar nu gebeurt dat bijna automatisch. Het aantal positief geteste gevallen duikt ook vlotter op in alle overzichten en dat vergemakkelijkt de tellingen," zegt Antonissen. Ziekenhuizen zien dus veel sneller hun bedbezetting en hoeveel daarvan door coronapatiënten worden gebruikt.

Ook naar communicatie toe heeft de toepassing zich aangepast. "Bij het begin van de maatregelen werd op vrijdag beslist dat niet dringende consultaties on hold moesten staan. Daarop zijn we vrijdag en zaterdag gaan ontwikkelen en hebben we zondag applicatiebeheerders van op afstand opgeleid zodat patiënten maandag annulatie-sms'en ontvingen," zegt Martens.

"Op zo'n moment is een elektronisch patiëntendossier de olie op de motor," zegt Antonissen. "Je kan die mensen perfect zelf afbellen of aanschrijven, of je kan grote groepen in één keer zo'n melding sturen. Dat laatste maakt dat je snel vooruit kan gaan en die kleine aanpassingen zorgen dat er veel werk wordt bespaard bij de ziekenhuizen."

Een arts consulteren vanop afstand was tot voor de uitbraak van covid-19 amper mogelijk. Met de uitbraak lukt dat op veel plaatsen wel. Huisartsen doen dat veelal via platformen die hun het best liggen, in verschillende ziekenhuizen kan dat met de software van nexuzhealth, het platform voor een elektronisch patiëntendossier heeft door de crisis haar applicaties met een aantal functionaliteiten uitgebreid."Videoconsultatie stond al langer op de roadmap," zegt Roel Martens, COO van nexuzhealth. "We hadden al zaken technisch ontwikkeld, dat maakt dat de uitrol vrij snel kon gaan." Vooral het feit dat artsenconsultaties via video nog niet terugbetaald door het RIZIV hield veel artsen en ziekenhuizen tegen, maar sinds de crisis staat daar wel een (kleinere) vergoeding tegenover.Een van de ziekenhuizen die videoconsultaties uitvoert is het OLV Ziekenhuis Aalst. "We hadden al een beetje ervaring met teleconsulting tussen arts en patiënt, maar vooral voor de opvolging van buitenlandse patiënten," vertelt Goedele Antonissen, IT-directeur van het ziekenhuis. "Dat die flow er al was, maakte het makkelijker om het nu op grote schaal in te zetten. De mogelijkheid is er vooral gekomen voor de communicatie tussen arts en patiënt, maar ook voor thuisbegeleiding door kinesisten."Naast videoconsultaties werden de applicaties van nexuzhealth ook uitgebreid met een elektronisch voorschrift dat digitaal naar de apotheek kan worden gestuurd. En specifiek rond covid-19 kan al vanuit het labo een patiënt worden gelabeld als positief voor het virus zodat dit meteen in het patiëntendossier opduikt en zorgpersoneel snel aangepaste behandelingen of maatregelen kan nemen."We maakten al overzichten van het aantal patiënten in ons ziekenhuis, maar nu gebeurt dat bijna automatisch. Het aantal positief geteste gevallen duikt ook vlotter op in alle overzichten en dat vergemakkelijkt de tellingen," zegt Antonissen. Ziekenhuizen zien dus veel sneller hun bedbezetting en hoeveel daarvan door coronapatiënten worden gebruikt.Ook naar communicatie toe heeft de toepassing zich aangepast. "Bij het begin van de maatregelen werd op vrijdag beslist dat niet dringende consultaties on hold moesten staan. Daarop zijn we vrijdag en zaterdag gaan ontwikkelen en hebben we zondag applicatiebeheerders van op afstand opgeleid zodat patiënten maandag annulatie-sms'en ontvingen," zegt Martens."Op zo'n moment is een elektronisch patiëntendossier de olie op de motor," zegt Antonissen. "Je kan die mensen perfect zelf afbellen of aanschrijven, of je kan grote groepen in één keer zo'n melding sturen. Dat laatste maakt dat je snel vooruit kan gaan en die kleine aanpassingen zorgen dat er veel werk wordt bespaard bij de ziekenhuizen."