Na de veroordeling van Microsoft in maart 2004 werd het toezicht op de uitvoering van de opgelegde maatregelen toevertrouwd aan een groep van vijf Europese rechters, onder het voorzitterschap van rechter Hubert Legal. In de voorbije maand fulmineerde deze laatste in een brief aan het Franse tijdschrift 'Concurrences' over medewerkers van de rechtbank als zijnde 'ayatollahs van het vrije ondernemerschap'. Dat zette kwaad bloed en leidde tot een vraag om herschikking van het panel. Daartoe zou vorige vrijdag zijn besloten, aldus Reuters. De zaak zou worden toevertrouwd aan een groter rechtscollege (een 'grand chamber' met 13 rechters) met aan het hoofd Bo Vesterdorf, de voorzitter van het Europese Hof van Eerste Aanleg. Het toezicht zelf zou worden toevertrouwd aan de rechter John Cooke, terwijl Hubert Legal geen deel meer uitmaakt van de groep.Aangezien dit college van rechters ook moet oordelen of alle maatregelen van kracht zullen blijven, menen kenners dat een verandering van rechters een vertraging van drie maanden tot een jaar kan opleveren.

Na de veroordeling van Microsoft in maart 2004 werd het toezicht op de uitvoering van de opgelegde maatregelen toevertrouwd aan een groep van vijf Europese rechters, onder het voorzitterschap van rechter Hubert Legal. In de voorbije maand fulmineerde deze laatste in een brief aan het Franse tijdschrift 'Concurrences' over medewerkers van de rechtbank als zijnde 'ayatollahs van het vrije ondernemerschap'. Dat zette kwaad bloed en leidde tot een vraag om herschikking van het panel. Daartoe zou vorige vrijdag zijn besloten, aldus Reuters. De zaak zou worden toevertrouwd aan een groter rechtscollege (een 'grand chamber' met 13 rechters) met aan het hoofd Bo Vesterdorf, de voorzitter van het Europese Hof van Eerste Aanleg. Het toezicht zelf zou worden toevertrouwd aan de rechter John Cooke, terwijl Hubert Legal geen deel meer uitmaakt van de groep.Aangezien dit college van rechters ook moet oordelen of alle maatregelen van kracht zullen blijven, menen kenners dat een verandering van rechters een vertraging van drie maanden tot een jaar kan opleveren.