Aadhaar ('basis' in het Hindi) werd in 2009 geïntroduceerd als een initiatief waaraan men op vrijwillige basis kon meedoen.

Twee jaar geleden maakte de premier Narendra Modi de registratie in de biometrische databank verplicht om beroep te kunnen doen op allerlei overheidsdiensten. Wie een examen wil afleggen, een belastingsaangifte invullen, een rijbewijs halen, een pensioen wil krijgen of een mobiel telefoonnummer aanvragen, had ineens een Aadhaar-nummer nodig. Hierdoor kon bijna niemand nog om de registratie heen.

De meeste van de 1,3 miljard inwoners van India hebben intussen een Aadhaar-identiteitskaart met een 12-cijferig nummer, waaronder de persoonlijke en biometrische gegevens in een centrale databank zijn opgeslagen - scans van de iris en vingerafdrukken inbegrepen.

Privacy

Er werden heel wat klachten ingediend tegen het programma, onder andere wegens de schending van het recht op privacy. Daarop oordeelde het hooggerechtshof in India vorig jaar dat privacy een fundamenteel recht is dat verankerd zit in de Indiase grondwet.

Nu acht het hof dat het Aadhaar-systeem dit recht voldoende beschermt. Wel trekt ze enkele grenzen in haar verdict, zo meldden enkele journalisten vanuit de rechtszaal. Het hof verordende dat het Aadhaar-nummer niet gekoppeld kan worden aan een bankrekeningnummer en een gsm-nummer. Het kan ook niet door privé-bedrijven en scholen verplicht worden. Een koppeling aan bijvoorbeeld het belastingnummer oordeelde een meerderheid van de vijf rechters echter wel als conform met de grondwet.

Volgens voorstanders kan het Aadhaar-systeem corruptie en fraude in sociale uitkeringen tegengaan. Critici wijzen erop dat het systeem de weg vrijmaakt voor een politiestaat. Er zijn ook al meerdere veiligheidslekken geweest.

Aadhaar ('basis' in het Hindi) werd in 2009 geïntroduceerd als een initiatief waaraan men op vrijwillige basis kon meedoen. Twee jaar geleden maakte de premier Narendra Modi de registratie in de biometrische databank verplicht om beroep te kunnen doen op allerlei overheidsdiensten. Wie een examen wil afleggen, een belastingsaangifte invullen, een rijbewijs halen, een pensioen wil krijgen of een mobiel telefoonnummer aanvragen, had ineens een Aadhaar-nummer nodig. Hierdoor kon bijna niemand nog om de registratie heen.De meeste van de 1,3 miljard inwoners van India hebben intussen een Aadhaar-identiteitskaart met een 12-cijferig nummer, waaronder de persoonlijke en biometrische gegevens in een centrale databank zijn opgeslagen - scans van de iris en vingerafdrukken inbegrepen.Er werden heel wat klachten ingediend tegen het programma, onder andere wegens de schending van het recht op privacy. Daarop oordeelde het hooggerechtshof in India vorig jaar dat privacy een fundamenteel recht is dat verankerd zit in de Indiase grondwet. Nu acht het hof dat het Aadhaar-systeem dit recht voldoende beschermt. Wel trekt ze enkele grenzen in haar verdict, zo meldden enkele journalisten vanuit de rechtszaal. Het hof verordende dat het Aadhaar-nummer niet gekoppeld kan worden aan een bankrekeningnummer en een gsm-nummer. Het kan ook niet door privé-bedrijven en scholen verplicht worden. Een koppeling aan bijvoorbeeld het belastingnummer oordeelde een meerderheid van de vijf rechters echter wel als conform met de grondwet. Volgens voorstanders kan het Aadhaar-systeem corruptie en fraude in sociale uitkeringen tegengaan. Critici wijzen erop dat het systeem de weg vrijmaakt voor een politiestaat. Er zijn ook al meerdere veiligheidslekken geweest.