HP stelt in een officieel communiqué 'verrast' te zijn over de recente opzegging van de Europese overeenkomst rond de Europese Ondernemingsraad. Het bedrijf ontkent ook dat het het spel tegen de regels speelt.

Even terugspoelen: HP kondigde in mei aan dat er 27.000 jobs zouden geschrapt worden, waaronder 8000 in Europa. Het overleg over het aantal ontslagen in elke vestiging moet volgens de vakbonden eerst via de werknemersvertegenwoordiging - sinds een overeenkomst uit de jaren '90 in de vorm van de Europese Ondernemingsraad (EOR) - verlopen en kan pas nadien op lokaal niveau verdergezet worden. Maar dat Europese overleg liep eind juli spaak, zelfs in die mate dat de EOR haar contract met HP opzegde. In een recent persbericht stelden de internationale vakbondsfederaties vervolgens de handelswijze van HP in het herstructureringsproces aan de kaak.

HP reageert nu dat het bedrijf het niet eens is met veel van de statements in dat persbericht. De firma stelt dat - in tegenstelling tot wat de bonden beweren - het consultatieproces met de EOR en de ingrepen op lokaal niveau "twee afzonderlijke processen" zijn. "De overeenkomst (met de EOR, nvdr) specifieert niet dat consultatie op lokaal niveau niet op hetzelfde moment kan starten als de EOR-consultatie." HP zegt daarom "verrast" te zijn over de recente, unilaterale beëindiging van de overeenkomst.

Het Amerikaanse technologiebedrijf beschouwt het Europese consultatieproces vandaag als afgelopen. Een stelling waar de bonden het roerend oneens mee zijn. Ze zeggen HP voor die handelswijze te zullen aanklagen voor de Arbeidsrechtbank van Brussel.

HP onderstreept in zijn mededeling dat het altijd een goede sociale dialoog heeft nagestreefd in de EMEA-regio en dat het altijd zijn verplichtingen is nagekomen. Het is niet duidelijk hoe het bedrijf die stelling vandaag nog hard kan maken te midden van een open oorlog met de Europese werknemersvertegenwoordiging.

Hoe moet het nu verder? Koen Dries, secretaris bij de LBC-NVK-vakbond en de vakbondscoördinator van de EOR van HP, geeft aan dat de huidige EOR-overeenkomst bij HP nog 6 maanden blijft gelden. "Nadien moeten de lokale ondernemingsraden een aanvraag indienen voor een nieuwe overeenkomst, maar ditmaal volgens de nieuwe Europese richtlijnen. Dat is sowieso al een vooruitgang voor ons. Als daar na 3 jaar nog geen nieuwe deal uit voortgevloeid is - wat onze verwachting is - wordt er automatisch een nieuwe overeenkomst gecreëerd volgens de minimumregels van het land van de Europese hoofdzetel van HP. Er is nog discussie over waar dat dan precies is, maar zelfs in het slechtste geval zou de overeenkomst nog beter zijn dan die die we vandaag hebben." Moeten de HP-werknemers in Europa nog enkele jaren voort zonder Europese werknemersvertegenwoordiging? "Laten we eerlijk zijn: dat maakt niet veel uit, want HP negeert die vandaag toch."

In tussentijd hopen de bonden ook dat er snel een vonnis geveld wordt bij de Arbeidsrechtbank van Brussel.

HP stelt in een officieel communiqué 'verrast' te zijn over de recente opzegging van de Europese overeenkomst rond de Europese Ondernemingsraad. Het bedrijf ontkent ook dat het het spel tegen de regels speelt. Even terugspoelen: HP kondigde in mei aan dat er 27.000 jobs zouden geschrapt worden, waaronder 8000 in Europa. Het overleg over het aantal ontslagen in elke vestiging moet volgens de vakbonden eerst via de werknemersvertegenwoordiging - sinds een overeenkomst uit de jaren '90 in de vorm van de Europese Ondernemingsraad (EOR) - verlopen en kan pas nadien op lokaal niveau verdergezet worden. Maar dat Europese overleg liep eind juli spaak, zelfs in die mate dat de EOR haar contract met HP opzegde. In een recent persbericht stelden de internationale vakbondsfederaties vervolgens de handelswijze van HP in het herstructureringsproces aan de kaak. HP reageert nu dat het bedrijf het niet eens is met veel van de statements in dat persbericht. De firma stelt dat - in tegenstelling tot wat de bonden beweren - het consultatieproces met de EOR en de ingrepen op lokaal niveau "twee afzonderlijke processen" zijn. "De overeenkomst (met de EOR, nvdr) specifieert niet dat consultatie op lokaal niveau niet op hetzelfde moment kan starten als de EOR-consultatie." HP zegt daarom "verrast" te zijn over de recente, unilaterale beëindiging van de overeenkomst. Het Amerikaanse technologiebedrijf beschouwt het Europese consultatieproces vandaag als afgelopen. Een stelling waar de bonden het roerend oneens mee zijn. Ze zeggen HP voor die handelswijze te zullen aanklagen voor de Arbeidsrechtbank van Brussel. HP onderstreept in zijn mededeling dat het altijd een goede sociale dialoog heeft nagestreefd in de EMEA-regio en dat het altijd zijn verplichtingen is nagekomen. Het is niet duidelijk hoe het bedrijf die stelling vandaag nog hard kan maken te midden van een open oorlog met de Europese werknemersvertegenwoordiging.Hoe moet het nu verder? Koen Dries, secretaris bij de LBC-NVK-vakbond en de vakbondscoördinator van de EOR van HP, geeft aan dat de huidige EOR-overeenkomst bij HP nog 6 maanden blijft gelden. "Nadien moeten de lokale ondernemingsraden een aanvraag indienen voor een nieuwe overeenkomst, maar ditmaal volgens de nieuwe Europese richtlijnen. Dat is sowieso al een vooruitgang voor ons. Als daar na 3 jaar nog geen nieuwe deal uit voortgevloeid is - wat onze verwachting is - wordt er automatisch een nieuwe overeenkomst gecreëerd volgens de minimumregels van het land van de Europese hoofdzetel van HP. Er is nog discussie over waar dat dan precies is, maar zelfs in het slechtste geval zou de overeenkomst nog beter zijn dan die die we vandaag hebben." Moeten de HP-werknemers in Europa nog enkele jaren voort zonder Europese werknemersvertegenwoordiging? "Laten we eerlijk zijn: dat maakt niet veel uit, want HP negeert die vandaag toch." In tussentijd hopen de bonden ook dat er snel een vonnis geveld wordt bij de Arbeidsrechtbank van Brussel.