De bonden bij HP hangen aan de alarmbel. Volgens hen zou een groot deel van de 324 jobs die verdwijnen bij het bedrijf in relatie staan met mogelijke nearshoring binnen het Vlaamse outsourcingcontract.

Een en ander blijkt uit een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront bij HP. HP is sinds de overname van EDS een van de belangrijkste it-dienstenleveranciers van de Vlaamse Gemeenschap. EDS won in consortium met Telindus Belgacom ICT in 2007 het Vlaamse outsourcingcontract, ter waarde van 615 miljoen euro over 7 jaar.

Onlangs meldde HP dat het in ons land nog eens 324 banen schrapt. Die maatregel wordt fel gecontesteerd door de bonden. Ze argumenteren dat HP het eigenlijk financieel goed doet, maar dat het gewoon activiteiten wil verplaatsen naar landen met goedkopere arbeidsvoorwaarden.

"Hoewel in het contract met HP (toenmalige EDS) duidelijke voorwaarden zouden staan over de plaats van tewerkstelling, blijkt uit indiscreties dat technici er al mee akkoord gaan dat een groot deel van het werk verhuist naar HP-centra elders in de wereld", stellen de bonden. "In dit geval onder andere naar Polen. Een zesde tot een derde van de jobs die HP wil schrappen staan in verband met de Vlaamse Gemeenschap (ter plaatse of in de toelevering en ontwikkeling)." Enkel de klant, de Vlaamse regering dus, zou nog moeten overtuigd worden.

De bonden richten zich tot de Vlaamse minister-president Kris Peeters: "Stop deze intentie van HP. Ga niet akkoord met de delokalisatie van deze jobs naar lageloonlanden. Wat de Vlaamse Regering al zou kunnen besparen verliest de gemeenschap in veelvoud aan verloren belastingen, RSZ en uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen. En dan spreken we nog niet van het verlies aan indirecte tewerkstelling voor elke geschrapte job." Voorlopig kregen de bonden nog geen reactie van Peeters.

We wisten Luc Chauvin, ict-manager van de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) van de Vlaamse overheid, te strikken voor een korte reactie. Hij stelt heel duidelijk dat er puur contractueel geen problemen zouden zijn met nearshoring. "Nearshore - of 'bestshore' - is van bij het begin als mogelijkheid voorzien in het huidige ict-outsourcingscontract, hoewel duidelijk beperkt tot de Europese Unie. Toch kan de outsourcer in principe slechts nearshore toepassen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant, in casu de Vlaamse overheid."

Chauvin geeft aan dat ook de invloed van de crisis op de Vlaamse begroting meespeelt in het dossier. "De economische crisis impacteert - weliswaar later dan de private sector - de openbare sector in volle hevigheid. Een strenge selectie van de nog financieel haalbare projecten en initiatieven dringt zich op. In dat kader worden alle alternatieven en opties geëvalueerd." Maar, zo klinkt het nog, "hierin is momenteel niets concreet beslist."

De bonden bij HP hangen aan de alarmbel. Volgens hen zou een groot deel van de 324 jobs die verdwijnen bij het bedrijf in relatie staan met mogelijke nearshoring binnen het Vlaamse outsourcingcontract. Een en ander blijkt uit een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront bij HP. HP is sinds de overname van EDS een van de belangrijkste it-dienstenleveranciers van de Vlaamse Gemeenschap. EDS won in consortium met Telindus Belgacom ICT in 2007 het Vlaamse outsourcingcontract, ter waarde van 615 miljoen euro over 7 jaar. Onlangs meldde HP dat het in ons land nog eens 324 banen schrapt. Die maatregel wordt fel gecontesteerd door de bonden. Ze argumenteren dat HP het eigenlijk financieel goed doet, maar dat het gewoon activiteiten wil verplaatsen naar landen met goedkopere arbeidsvoorwaarden. "Hoewel in het contract met HP (toenmalige EDS) duidelijke voorwaarden zouden staan over de plaats van tewerkstelling, blijkt uit indiscreties dat technici er al mee akkoord gaan dat een groot deel van het werk verhuist naar HP-centra elders in de wereld", stellen de bonden. "In dit geval onder andere naar Polen. Een zesde tot een derde van de jobs die HP wil schrappen staan in verband met de Vlaamse Gemeenschap (ter plaatse of in de toelevering en ontwikkeling)." Enkel de klant, de Vlaamse regering dus, zou nog moeten overtuigd worden. De bonden richten zich tot de Vlaamse minister-president Kris Peeters: "Stop deze intentie van HP. Ga niet akkoord met de delokalisatie van deze jobs naar lageloonlanden. Wat de Vlaamse Regering al zou kunnen besparen verliest de gemeenschap in veelvoud aan verloren belastingen, RSZ en uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen. En dan spreken we nog niet van het verlies aan indirecte tewerkstelling voor elke geschrapte job." Voorlopig kregen de bonden nog geen reactie van Peeters. We wisten Luc Chauvin, ict-manager van de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) van de Vlaamse overheid, te strikken voor een korte reactie. Hij stelt heel duidelijk dat er puur contractueel geen problemen zouden zijn met nearshoring. "Nearshore - of 'bestshore' - is van bij het begin als mogelijkheid voorzien in het huidige ict-outsourcingscontract, hoewel duidelijk beperkt tot de Europese Unie. Toch kan de outsourcer in principe slechts nearshore toepassen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant, in casu de Vlaamse overheid." Chauvin geeft aan dat ook de invloed van de crisis op de Vlaamse begroting meespeelt in het dossier. "De economische crisis impacteert - weliswaar later dan de private sector - de openbare sector in volle hevigheid. Een strenge selectie van de nog financieel haalbare projecten en initiatieven dringt zich op. In dat kader worden alle alternatieven en opties geëvalueerd." Maar, zo klinkt het nog, "hierin is momenteel niets concreet beslist."