Het zit er bovenarms op tussen HP en de Europese Ondernemingsraad in de gesprekken rond de Europese herstructureringen. Volgens de werknemersvertegenwoordiging leeft HP zijn contractuele en wettelijke verplichtingen niet na.

Dat blijkt uit een persbericht van de twee internationale vakbondsfederaties, Uni Global Union en industriALL. De ruzie gaat over de aanpak van de grootschalige herstructurering die HP in mei aankondigde. Er zouden 27.000 jobs wereldwijd verdwijnen bij HP, waarvan zo'n 8000 in Europa.

Om te weten wie er precies moet vertrekken, moet er eerst op het niveau van de Europese Ondernemingsraad (EOR) worden gesproken. Dat werd zo contractueel vastgelegd in de jaren '90. Maar, zo zeggen de bonden nu, "HP beweert foutief dat het EOR-akkoord de onderneming vrijstelt van het naleven van de Europese arbeidswetgeving. (...) Sinds begin juli is HP gestart met het uitrollen van de herstructurering in de Europese Unie, tegen haar contractuele en wettelijke verplichtingen in. In Frankrijk en Nederland werden de ontslagcijfers al meegedeeld. In Spanje worden de ontslagen reeds doorgevoerd zonder enige vorm van plaatselijk overleg."

Om die reden heeft de EOR bij HP beslist om enerzijds de huidige overeenkomst met HP op te zeggen. Anderzijds spant de ondernemingsraad ook een zaak aan bij de Arbeidsrechtbank van Brussel, wegens het niet respecteren van de Europese verplichtingen. "HP heeft er in de jaren '90 voor gekozen om de Europese overeenkomst te ondertekenen naar Belgisch recht, vermoedelijk omwille van de eerder zwakke en onvolledige omzetting van de Europese richtlijnen. Gezien die rechtskeuze hebben de Belgische bonden hun Europese collega's toegezegd alle nodige juridische en praktische ondersteuning te geven", klinkt het alvast bij het Belgische vakbondsfront.

Nog volgens de bonden staat de ontslagronde in de EMEA-regio haaks op de operationele realiteit. "HP behoudt hoge marges binnen EMEA, zeker in vergelijking met haar concurrenten. (...) Deze ontslagronde wordt louter opgezet om de aandelenmarkten gunstig te stemmen, maar ze ondermijnt de operationele basis van HP in Europa en zal nog maar eens de klantentevredenheid verder aantasten."

HP heeft nog niet officieel gereageerd op het communiqué van de bonden.

Het zit er bovenarms op tussen HP en de Europese Ondernemingsraad in de gesprekken rond de Europese herstructureringen. Volgens de werknemersvertegenwoordiging leeft HP zijn contractuele en wettelijke verplichtingen niet na. Dat blijkt uit een persbericht van de twee internationale vakbondsfederaties, Uni Global Union en industriALL. De ruzie gaat over de aanpak van de grootschalige herstructurering die HP in mei aankondigde. Er zouden 27.000 jobs wereldwijd verdwijnen bij HP, waarvan zo'n 8000 in Europa. Om te weten wie er precies moet vertrekken, moet er eerst op het niveau van de Europese Ondernemingsraad (EOR) worden gesproken. Dat werd zo contractueel vastgelegd in de jaren '90. Maar, zo zeggen de bonden nu, "HP beweert foutief dat het EOR-akkoord de onderneming vrijstelt van het naleven van de Europese arbeidswetgeving. (...) Sinds begin juli is HP gestart met het uitrollen van de herstructurering in de Europese Unie, tegen haar contractuele en wettelijke verplichtingen in. In Frankrijk en Nederland werden de ontslagcijfers al meegedeeld. In Spanje worden de ontslagen reeds doorgevoerd zonder enige vorm van plaatselijk overleg." Om die reden heeft de EOR bij HP beslist om enerzijds de huidige overeenkomst met HP op te zeggen. Anderzijds spant de ondernemingsraad ook een zaak aan bij de Arbeidsrechtbank van Brussel, wegens het niet respecteren van de Europese verplichtingen. "HP heeft er in de jaren '90 voor gekozen om de Europese overeenkomst te ondertekenen naar Belgisch recht, vermoedelijk omwille van de eerder zwakke en onvolledige omzetting van de Europese richtlijnen. Gezien die rechtskeuze hebben de Belgische bonden hun Europese collega's toegezegd alle nodige juridische en praktische ondersteuning te geven", klinkt het alvast bij het Belgische vakbondsfront. Nog volgens de bonden staat de ontslagronde in de EMEA-regio haaks op de operationele realiteit. "HP behoudt hoge marges binnen EMEA, zeker in vergelijking met haar concurrenten. (...) Deze ontslagronde wordt louter opgezet om de aandelenmarkten gunstig te stemmen, maar ze ondermijnt de operationele basis van HP in Europa en zal nog maar eens de klantentevredenheid verder aantasten." HP heeft nog niet officieel gereageerd op het communiqué van de bonden.