Het wetvoorstel van minister De Croo komt er naar aanleiding van een uitspraak van het hof van Beroep in Antwerpen. Vorig jaar oordeelde het hof dat een akkoord via e-mail over de prijs van een huis of appartement geen enkele juridische waarde heeft.

De rechtbank baseerde zich daarvoor op de wet op de elektronische handel van 2003, die omschrijft dat contracten via elektronische weg mogen afgesloten worden. Die wet maakt echter een uitzondering voor contracten met betrekking tot onroerende goederen. Nochtans is het onder makelaars een gangbare praktijk om via elektronische weg te onderhandelen over een verkoop, in afwachting van een compromis.

Met een aanpassing van het economisch wetboek neemt minister De Croo de onduidelijkheid nu weg. 'Wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Het kan niet dat mensen die te goeder trouw handelen en via e-mail een akkoord bereiken, met lege handen achterblijven. Voortaan geldt een akkoord via elektronische weg als juridisch bewijs van een transactie.'

Tijdens een gesprek in 'De Ochtend' op Radio 1 bleek dat ook notarissen achter het voorstel staan. Bart van Opstal, woordvoerder van de Federatie van Notarissen omschrijft het als een 'grote stap voorwaarts'.

Deze nieuwe regeling wil niet zeggen dat alles nu via e-mail kan. 'Uiteraard moeten er enkele dingen eerst op orde worden gesteld, zoals een bodemattest en de elektrische keuring. Eens alles in orde is, kan de verkoop bevestigd worden met een simpele e-mail. Dat is erg handig omdat mensen bij elkaar krijgen tegenwoordig niet al te makkelijk is', aldus van Opstal.

Het wetvoorstel zal op vrijdag gestemd worden in de ministerraad, alhoewel het er niet op lijkt dat het veel tegenstand zal krijgen.

Het wetvoorstel van minister De Croo komt er naar aanleiding van een uitspraak van het hof van Beroep in Antwerpen. Vorig jaar oordeelde het hof dat een akkoord via e-mail over de prijs van een huis of appartement geen enkele juridische waarde heeft. De rechtbank baseerde zich daarvoor op de wet op de elektronische handel van 2003, die omschrijft dat contracten via elektronische weg mogen afgesloten worden. Die wet maakt echter een uitzondering voor contracten met betrekking tot onroerende goederen. Nochtans is het onder makelaars een gangbare praktijk om via elektronische weg te onderhandelen over een verkoop, in afwachting van een compromis.Met een aanpassing van het economisch wetboek neemt minister De Croo de onduidelijkheid nu weg. 'Wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Het kan niet dat mensen die te goeder trouw handelen en via e-mail een akkoord bereiken, met lege handen achterblijven. Voortaan geldt een akkoord via elektronische weg als juridisch bewijs van een transactie.'Tijdens een gesprek in 'De Ochtend' op Radio 1 bleek dat ook notarissen achter het voorstel staan. Bart van Opstal, woordvoerder van de Federatie van Notarissen omschrijft het als een 'grote stap voorwaarts'. Deze nieuwe regeling wil niet zeggen dat alles nu via e-mail kan. 'Uiteraard moeten er enkele dingen eerst op orde worden gesteld, zoals een bodemattest en de elektrische keuring. Eens alles in orde is, kan de verkoop bevestigd worden met een simpele e-mail. Dat is erg handig omdat mensen bij elkaar krijgen tegenwoordig niet al te makkelijk is', aldus van Opstal.Het wetvoorstel zal op vrijdag gestemd worden in de ministerraad, alhoewel het er niet op lijkt dat het veel tegenstand zal krijgen.