[Het artikel] is te vinden op de website van IBM. Daarin staan de basistechnieken beschreven om een website geschikt te maken voor beide browsers. Verder schetst het artikel hoe het ontwerpen van een website het beste aangepakt kan worden, zodat de website in beide browsers correct weergegeven wordt en goed functioneert.Uit een recent onderzoek van webonderzoekr SciVisum bleek al dat één op de tien websites in Groot-Brittannië geen volledige dienstverlening kan bieden aan gebruikers van de op Mozilla gebaseerde browser Firefox.

[Het artikel] is te vinden op de website van IBM. Daarin staan de basistechnieken beschreven om een website geschikt te maken voor beide browsers. Verder schetst het artikel hoe het ontwerpen van een website het beste aangepakt kan worden, zodat de website in beide browsers correct weergegeven wordt en goed functioneert.Uit een recent onderzoek van webonderzoekr SciVisum bleek al dat één op de tien websites in Groot-Brittannië geen volledige dienstverlening kan bieden aan gebruikers van de op Mozilla gebaseerde browser Firefox.