Novell is de vorige eigenaar van de Unix-code met bijbehorende rechten en patenten. Het softwarebedrijf heeft dat verkocht aan SCO, maar stelt dat het slechts een gedeeltelijke verkoop was. Center 7 is een partner van SCO. Het opduiken van de naam van Oracle is een verrassing voor veel analisten; die databankleverancier heeft zich tot op heden afzijdig gehouden in de Linux-strijd van SCO. Oracle ondersteunt het open source besturingssysteem, maar heeft vooralsnog geen standpunt voor of tegen ingenomen.Opvallend is ook dat Microsoft en Sun Microsystems, beide licentienemers van SCO's omstreden Linux-licentie, niet op deze eerste lijst staan. Die twee serverleveranciers hebben de hele rechtenkwestie van SCO afgekocht om hun klanten bescherming te bieden, zo verklaren topmensen van beide bedrijven. Op IBM's lijst 'ontbreken' verder SCO-investeerders Royal Bank of Canada en Baystar Capital Management. Laatstgenoemde leek vorige week terug te komen van zijn eerdere steun aan SCO. De investeringsmaatschappij, die ook een band heeft met Microsoft, eiste zijn financiële injectie van 20 miljoen dollar terug. Dit leek op het eerste oog een ommezwaai van Baystar, maar is dat bij nader inzien niet. Woordvoerders van Baystar stellen juist dat SCO zich moet concentreren op zijn juridische portfolio. Dat omvat de omstreden rechten en patenten op Unix-technologie, die volgens SCO ook van toepassing zijn op Linux.Baystar stelt wel dat SCO zijn koers dient te wijzigen en roept dan ook op de directie te wisselen. "SCO moet zijn middelen concentreren op het intellectuele eigendom dat het bezit en de juridische aanklachten in 2005", aldus Baystar-woordvoerders. De Unix-erfgenaam heeft al verklaard het geïnvesteerde geld zeker niet te willen retourneren. Verder vindt de roep om een directiewisseling ook geen gehoor en is SCO niet van plan zijn publieke uitlatingen over Linux in te trekken.

Novell is de vorige eigenaar van de Unix-code met bijbehorende rechten en patenten. Het softwarebedrijf heeft dat verkocht aan SCO, maar stelt dat het slechts een gedeeltelijke verkoop was. Center 7 is een partner van SCO. Het opduiken van de naam van Oracle is een verrassing voor veel analisten; die databankleverancier heeft zich tot op heden afzijdig gehouden in de Linux-strijd van SCO. Oracle ondersteunt het open source besturingssysteem, maar heeft vooralsnog geen standpunt voor of tegen ingenomen.Opvallend is ook dat Microsoft en Sun Microsystems, beide licentienemers van SCO's omstreden Linux-licentie, niet op deze eerste lijst staan. Die twee serverleveranciers hebben de hele rechtenkwestie van SCO afgekocht om hun klanten bescherming te bieden, zo verklaren topmensen van beide bedrijven. Op IBM's lijst 'ontbreken' verder SCO-investeerders Royal Bank of Canada en Baystar Capital Management. Laatstgenoemde leek vorige week terug te komen van zijn eerdere steun aan SCO. De investeringsmaatschappij, die ook een band heeft met Microsoft, eiste zijn financiële injectie van 20 miljoen dollar terug. Dit leek op het eerste oog een ommezwaai van Baystar, maar is dat bij nader inzien niet. Woordvoerders van Baystar stellen juist dat SCO zich moet concentreren op zijn juridische portfolio. Dat omvat de omstreden rechten en patenten op Unix-technologie, die volgens SCO ook van toepassing zijn op Linux.Baystar stelt wel dat SCO zijn koers dient te wijzigen en roept dan ook op de directie te wisselen. "SCO moet zijn middelen concentreren op het intellectuele eigendom dat het bezit en de juridische aanklachten in 2005", aldus Baystar-woordvoerders. De Unix-erfgenaam heeft al verklaard het geïnvesteerde geld zeker niet te willen retourneren. Verder vindt de roep om een directiewisseling ook geen gehoor en is SCO niet van plan zijn publieke uitlatingen over Linux in te trekken.