Het programma wordt tevens benut om andere ontwikkelaars toegang te geven tot IBM-hardware en -software zodat zij eigen producten kunnen ontwikkelen.Big Blue richt zich met het opleidingsprogramma op de nieuwe groeimarkten op het vlak van ICT-ontwikkeling. Bedrijven die een beroep doen op ontwikkelaars in die landen, maken volgens analisten grote kans op een aanzienlijk marktaandeel in die groeimarkten.IBM is actief in veel groeimarkten waar het zowel diensten als backend-systemen verkoopt voor elektronische overheden en voor andere toepassingen. Om belangenconflicten te vermijden, heeft het bedrijf zich naar eigen zeggen geherstructureerd. Zo laat IBM het investeren in startende bedrijven over aan investeringsmaatschappijen.Om toch zicht te houden op de ontwikkelingen in dergelijke groeimarkten heeft IBM de Venture Capital Advisory Council opgericht, waarin verschillende durfkapitalisten zitting hebben. Deze adviesraad moet onderzoeken in welke richting de markt evolueert.

Het programma wordt tevens benut om andere ontwikkelaars toegang te geven tot IBM-hardware en -software zodat zij eigen producten kunnen ontwikkelen.Big Blue richt zich met het opleidingsprogramma op de nieuwe groeimarkten op het vlak van ICT-ontwikkeling. Bedrijven die een beroep doen op ontwikkelaars in die landen, maken volgens analisten grote kans op een aanzienlijk marktaandeel in die groeimarkten.IBM is actief in veel groeimarkten waar het zowel diensten als backend-systemen verkoopt voor elektronische overheden en voor andere toepassingen. Om belangenconflicten te vermijden, heeft het bedrijf zich naar eigen zeggen geherstructureerd. Zo laat IBM het investeren in startende bedrijven over aan investeringsmaatschappijen.Om toch zicht te houden op de ontwikkelingen in dergelijke groeimarkten heeft IBM de Venture Capital Advisory Council opgericht, waarin verschillende durfkapitalisten zitting hebben. Deze adviesraad moet onderzoeken in welke richting de markt evolueert.