In het voorbije jaar constateerde IBM een lichte terugval van brede, ongerichte aanvallen, onder meer door ietwat mindere spam en wat minder virusgevaar. Op enkele pieken na, bleef 2005 op een relatief laag alarmniveau. Daarentegen groeide onder invloed van de georganiseerde misdaad het aantal en de ernst van 'gerichte' aanvallen in belangrijke mate.Voor 2006 zet die trend zich door, met geldgewin als belangrijkste drijfveer voor securityaanvallen. Tegelijk wordt de aangewende malware ook beter, zowel door langs verschillende kanalen aan te vallen als door zich beter te camoufleren.Door de verbeterde bescherming van systemen en netwerken, benadrukt IBM tevens dat voor 2006 de werknemer zelf onderhand de 'zwakste schakel' wordt. Zo kunnen heel wat werknemers slachtoffer worden van nieuwe ontwikkelingen als 'spear phishing' - een vorm van 'phishing' waarbij de bedrieglijke e-mail bijvoorbeeld uit het eigen bedrijf, afkomstig van collega's lijkt te komen. Tegelijk moet een bedrijf ook aandacht besteden aan de gevaren van nieuwe kanalen als 'instant messaging', blogs en slimme telefoons, én het gebruik ervan door de werknemers, om nog meer problemen te voorkomen.Met de publicatie van het rapport wil IBM de eigen securityactiviteiten meer in de verf zetten. Het rapport werd opgesteld door de eigen Security Intelligence groep op basis van informatie uit meer dan 10 miljoen 'sensors' bij de klanten, en afkomstig van de meer dan 2.700 IBM security experten wereldwijd.

In het voorbije jaar constateerde IBM een lichte terugval van brede, ongerichte aanvallen, onder meer door ietwat mindere spam en wat minder virusgevaar. Op enkele pieken na, bleef 2005 op een relatief laag alarmniveau. Daarentegen groeide onder invloed van de georganiseerde misdaad het aantal en de ernst van 'gerichte' aanvallen in belangrijke mate.Voor 2006 zet die trend zich door, met geldgewin als belangrijkste drijfveer voor securityaanvallen. Tegelijk wordt de aangewende malware ook beter, zowel door langs verschillende kanalen aan te vallen als door zich beter te camoufleren.Door de verbeterde bescherming van systemen en netwerken, benadrukt IBM tevens dat voor 2006 de werknemer zelf onderhand de 'zwakste schakel' wordt. Zo kunnen heel wat werknemers slachtoffer worden van nieuwe ontwikkelingen als 'spear phishing' - een vorm van 'phishing' waarbij de bedrieglijke e-mail bijvoorbeeld uit het eigen bedrijf, afkomstig van collega's lijkt te komen. Tegelijk moet een bedrijf ook aandacht besteden aan de gevaren van nieuwe kanalen als 'instant messaging', blogs en slimme telefoons, én het gebruik ervan door de werknemers, om nog meer problemen te voorkomen.Met de publicatie van het rapport wil IBM de eigen securityactiviteiten meer in de verf zetten. Het rapport werd opgesteld door de eigen Security Intelligence groep op basis van informatie uit meer dan 10 miljoen 'sensors' bij de klanten, en afkomstig van de meer dan 2.700 IBM security experten wereldwijd.