Zakelijke dienstverleners en de handel- en distributiesector zijn het meest optimistisch over de verwachte groei van hun ICT-budgetten. Dit concludeert de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. Die is een tweemaandelijks onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van ICT in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van de "EY Leadership' programma's" van Ernst & Young en is uitgevoerd door Interview-NSS onder 620 directeuren, managers en professionals.Hoewel de economische malaise aanhoudt, zijn de verwachtingen ten aanzien van de ict-bestedingen per saldo positief. Maar liefst 38 procent van de ondervraagden verwacht dat het ict-budget van hun organisatie zal groeien, terwijl 14 procent een daling voorspelt. De verwachtingen ten aanzien van de ict-investeringen zijn daarmee positiever dan de laatste meting in april (30% verwachtten toen een groei). Met name binnen de zakelijke dienstverlening en de handel- en distributiesector verwacht men dat het ict-budget de komende twaalf maanden zal stijgen. De ondervraagde directeuren, managers en professionals voorspellen met name een stijging van de investeringen in software.Volgens Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young ICT Leadership, duidt dit op een groeiend vertrouwen. "Investeringen in hardware gelden voornamelijk voor twee à drie jaar. Software-investeringen zijn daarentegen goed voor minimaal vijf jaar. Het is een goed teken dat bedrijven weer in de toekomst willen investeren."

Zakelijke dienstverleners en de handel- en distributiesector zijn het meest optimistisch over de verwachte groei van hun ICT-budgetten. Dit concludeert de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. Die is een tweemaandelijks onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van ICT in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van de "EY Leadership' programma's" van Ernst & Young en is uitgevoerd door Interview-NSS onder 620 directeuren, managers en professionals.Hoewel de economische malaise aanhoudt, zijn de verwachtingen ten aanzien van de ict-bestedingen per saldo positief. Maar liefst 38 procent van de ondervraagden verwacht dat het ict-budget van hun organisatie zal groeien, terwijl 14 procent een daling voorspelt. De verwachtingen ten aanzien van de ict-investeringen zijn daarmee positiever dan de laatste meting in april (30% verwachtten toen een groei). Met name binnen de zakelijke dienstverlening en de handel- en distributiesector verwacht men dat het ict-budget de komende twaalf maanden zal stijgen. De ondervraagde directeuren, managers en professionals voorspellen met name een stijging van de investeringen in software.Volgens Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young ICT Leadership, duidt dit op een groeiend vertrouwen. "Investeringen in hardware gelden voornamelijk voor twee à drie jaar. Software-investeringen zijn daarentegen goed voor minimaal vijf jaar. Het is een goed teken dat bedrijven weer in de toekomst willen investeren."