Vergeleken met andere managers, zijn managers in de ict-sector beduidend kritischer over de globalisering van werkzaamheden. Toch heeft juist de ict veel baat bij mondialisering, zo vindt outsourcingsspecialist EquaTerra.

Ict-managers hebben minder vertrouwen in globalisering dan managers in andere sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit in opdracht van outsourcingadviesbureau EquaTerra. Het onderzoek werd begin 2008 uitgevoerd bij 217 topmanagers uit 19 bedrijfstakken. Er werden vragen gesteld over de voor- en nadelen van globalisering. Ongeveer 85 respondenten kwamen uit West-Europa en 100 uit Noord-Amerika.

Van alle topmanagers die deelnamen aan de studie, ziet 90 procent globalisering als een onvermijdelijke en positieve ontwikkeling. Onder de ict-managers meent echter slechts 76 procent dat hun bedrijf positief staat tegenover globalisering. Slechts 73 procent van hen geeft aan dat globalisering een positief effect heeft op hun onderneming. De uitkomst van het onderzoek is volgens de analisten opmerkelijk omdat juist de ict-sector veel baat heeft bij investeringen als gevolg van globalisering.

Meer dan hun collega's in andere sectoren richten ict-managers zich op kostenvermindering. Zij zien globalisering als een manier om de kosten te drukken en investeren vaak juist in de ict als reactie op de gevolgen van de globalisering. Het benutten van de mondialisering voor het aanboren van nieuwe markten, het efficiënter laten verlopen van zakelijke processen en het werven van buitenlands talent, blijven daarbij vaak onderbelicht.

Ict-managers zijn vaak bang voor de uitval van hun ict-processen als gevolg van globalisering. Door het wereldwijd uitbesteden vrezen ze de controle en leiderschap te verliezen. "Hoewel sommige bezwaren binnen de sector gegrond zijn, heeft de ict ook een kans het voortouw te nemen. De sector zou zichzelf als voorloper moeten zien, in plaats van zich af te wenden van de geboden kansen", aldus nog Phil Morris, managing director van de Europese tak van EquaTerra.

In samenwerking met Computable

Vergeleken met andere managers, zijn managers in de ict-sector beduidend kritischer over de globalisering van werkzaamheden. Toch heeft juist de ict veel baat bij mondialisering, zo vindt outsourcingsspecialist EquaTerra. Ict-managers hebben minder vertrouwen in globalisering dan managers in andere sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit in opdracht van outsourcingadviesbureau EquaTerra. Het onderzoek werd begin 2008 uitgevoerd bij 217 topmanagers uit 19 bedrijfstakken. Er werden vragen gesteld over de voor- en nadelen van globalisering. Ongeveer 85 respondenten kwamen uit West-Europa en 100 uit Noord-Amerika. Van alle topmanagers die deelnamen aan de studie, ziet 90 procent globalisering als een onvermijdelijke en positieve ontwikkeling. Onder de ict-managers meent echter slechts 76 procent dat hun bedrijf positief staat tegenover globalisering. Slechts 73 procent van hen geeft aan dat globalisering een positief effect heeft op hun onderneming. De uitkomst van het onderzoek is volgens de analisten opmerkelijk omdat juist de ict-sector veel baat heeft bij investeringen als gevolg van globalisering. Meer dan hun collega's in andere sectoren richten ict-managers zich op kostenvermindering. Zij zien globalisering als een manier om de kosten te drukken en investeren vaak juist in de ict als reactie op de gevolgen van de globalisering. Het benutten van de mondialisering voor het aanboren van nieuwe markten, het efficiënter laten verlopen van zakelijke processen en het werven van buitenlands talent, blijven daarbij vaak onderbelicht. Ict-managers zijn vaak bang voor de uitval van hun ict-processen als gevolg van globalisering. Door het wereldwijd uitbesteden vrezen ze de controle en leiderschap te verliezen. "Hoewel sommige bezwaren binnen de sector gegrond zijn, heeft de ict ook een kans het voortouw te nemen. De sector zou zichzelf als voorloper moeten zien, in plaats van zich af te wenden van de geboden kansen", aldus nog Phil Morris, managing director van de Europese tak van EquaTerra. In samenwerking met Computable