Minder stress betekent niet dat de informatiseringsverantwoordelijke vrij is van kopzorgen. De stabiliteit van de infrastructuur is zowat het enige domein waar hij zich meer zorgen over maakt dan in 2001. Volgens Synstar ligt de verklaring in het feit dat onder druk van de return-on-investment vereisten de ICT-verantwoordelijken vooral genvesteerd hebben in zichtbare projecten en minder in technologie en diensten om de continuteit van de infrastructuur te garanderen. Hierbij toch even opmerken dat deze conclusie de opdrachtgever van het rapport (Synstar levert diensten rond business continuity) goed uitkomt...De moeilijke economische tijden ten spijt maakt de Belgische ICT-manager zich geen zorgen over zijn job voor 70 procent van de respondenten is dit geen bron van slapeloze nachten. Helemaal anders is de situatie in Spanje, waar liefst 66 procent dit als een factor van stress aangeeft. De Belgen (84 procent van de respondenten) liggen wel wakker van de stabiliteit van hun netwerk. Onder de Europeanen hebben de Ieren het grootste vertrouwen in hun infrastructuur (36 procent is er gerust in). Zij zijn veeleer somber gestemd over het economisch klimaat 92 % drukt zijn ongerustheid daarover uit. De Belgen zijn een stuk optimistischer 36 procent vindt dit geen echte issue.Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt nu minder nijpend is dan de voorgaande jaren, bezorgt de kwestie menig ICT-manager nog steeds grijze haren liefst 91 procent van de Belgische respondenten ervaart het tekort aan geschikte informatici nog steeds als een probleem, terwijl in Nederland 44 procent daar helemaal geen last (meer) van schijnt te ondervinden. Ook vindt 66 procent van de Belgen dat de overheid best iets meer mag doen voor de ICT-sector en daarmee scoren ze het hoogst in Europa.Vorig jaar concludeerde het PPI-rapport dat er nog steeds een grote kloof gaapte tussen de bedrijfsdirectie en de ICT-manager. Deze laatste concentreerde zich vooral op operationele vraagstukken en had maling aan bedrijfsstrategische kwesties, luidde het toen. De automatiseringsverantwoordelijke voelde zich op directieniveau vaak niet begrepen en zelfs ondergewaardeerd. Het tij lijkt ondertussen gekeerd. En op zich is dat geen echte verrassing, want die fameuze kloof tussen beide partijen wordt al geruime tijd in beeld gebracht als een pijnpunt voor de organisatie. Stilaan groeit dan ook het besef dat dit probleem de nodige aandacht verdient. De ICT-managers zijn er blijkbaar in geslaagd hun stem tot bij de directie te laten horen, staat te lezen in het Synstar-rapport 62 procent van de respondenten zegt de directieraad proactief te benaderen met strategische inzichten rond informatiseringsprojecten en 30 procent ondervindt dat de directie bij hen komt aankloppen om advies in te winnen. Er is ook ruimte gekomen voor regelmatig overleg tussen de twee partijen 18 procent spreekt wekelijks met de directie over ICT-onderwerpen, 35 procent maandelijks en 19 procent driemaandelijks.

Minder stress betekent niet dat de informatiseringsverantwoordelijke vrij is van kopzorgen. De stabiliteit van de infrastructuur is zowat het enige domein waar hij zich meer zorgen over maakt dan in 2001. Volgens Synstar ligt de verklaring in het feit dat onder druk van de return-on-investment vereisten de ICT-verantwoordelijken vooral genvesteerd hebben in zichtbare projecten en minder in technologie en diensten om de continuteit van de infrastructuur te garanderen. Hierbij toch even opmerken dat deze conclusie de opdrachtgever van het rapport (Synstar levert diensten rond business continuity) goed uitkomt...De moeilijke economische tijden ten spijt maakt de Belgische ICT-manager zich geen zorgen over zijn job voor 70 procent van de respondenten is dit geen bron van slapeloze nachten. Helemaal anders is de situatie in Spanje, waar liefst 66 procent dit als een factor van stress aangeeft. De Belgen (84 procent van de respondenten) liggen wel wakker van de stabiliteit van hun netwerk. Onder de Europeanen hebben de Ieren het grootste vertrouwen in hun infrastructuur (36 procent is er gerust in). Zij zijn veeleer somber gestemd over het economisch klimaat 92 % drukt zijn ongerustheid daarover uit. De Belgen zijn een stuk optimistischer 36 procent vindt dit geen echte issue.Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt nu minder nijpend is dan de voorgaande jaren, bezorgt de kwestie menig ICT-manager nog steeds grijze haren liefst 91 procent van de Belgische respondenten ervaart het tekort aan geschikte informatici nog steeds als een probleem, terwijl in Nederland 44 procent daar helemaal geen last (meer) van schijnt te ondervinden. Ook vindt 66 procent van de Belgen dat de overheid best iets meer mag doen voor de ICT-sector en daarmee scoren ze het hoogst in Europa.Vorig jaar concludeerde het PPI-rapport dat er nog steeds een grote kloof gaapte tussen de bedrijfsdirectie en de ICT-manager. Deze laatste concentreerde zich vooral op operationele vraagstukken en had maling aan bedrijfsstrategische kwesties, luidde het toen. De automatiseringsverantwoordelijke voelde zich op directieniveau vaak niet begrepen en zelfs ondergewaardeerd. Het tij lijkt ondertussen gekeerd. En op zich is dat geen echte verrassing, want die fameuze kloof tussen beide partijen wordt al geruime tijd in beeld gebracht als een pijnpunt voor de organisatie. Stilaan groeit dan ook het besef dat dit probleem de nodige aandacht verdient. De ICT-managers zijn er blijkbaar in geslaagd hun stem tot bij de directie te laten horen, staat te lezen in het Synstar-rapport 62 procent van de respondenten zegt de directieraad proactief te benaderen met strategische inzichten rond informatiseringsprojecten en 30 procent ondervindt dat de directie bij hen komt aankloppen om advies in te winnen. Er is ook ruimte gekomen voor regelmatig overleg tussen de twee partijen 18 procent spreekt wekelijks met de directie over ICT-onderwerpen, 35 procent maandelijks en 19 procent driemaandelijks.