Voor de eerste keer sinds lange tijd zullen de bedrijfsuitgaven aan ict in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar minder sterk groeien, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Weliswaar ziet een kwart van de ondernemingen zijn ict-budget komend voorjaar toenemen, maar dat is minder dan vorig jaar. Bovendien zegt 20 procent dat er de komende periode minder budget wordt vrijgemaakt voor ict.

Veel bedrijven halen komend kwartaal de buikriem aan als het gaat om de aanschaf van nieuwe ict. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2000 ict-professionals, uitgevoerd door het Amerikaanse ChangeWave. 20 procent van de respondenten geeft aan dat hij de komende periode minder of zelfs geen geld kan besteden aan ict dan in het huidige kwartaal. Dat zijn drie procentpunten meer dan de 17 procent in het eerste kwartaal van afgelopen jaar.

De onderzoekers zien ook dat maar 24 procent van de bedrijven een groter ict-budget voor het eerste kwartaal van 2008 heeft dan voor de huidige periode. Uit vergelijking met eerdere jaren blijkt dat die 24 procent veel minder is dat eerste kwartalen van 2004, 2005, 2006 en 2007. Zo kreeg afgelopen voorjaar nog liefst 34 procent van de respondenten een grotere zak geld mee voor zijn ict-uitgaven. Volgens ChangeWave is dat geen goed voorteken.

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de bereidheid naar investeren in ict-producten en -diensten. In iets meer dan de helft van de bedrijven staat het licht nog steeds op groen voor dit soort uitgaven. Toch is dat nog altijd 5 procent minder dan een jaar geleden en het laagste percentage sinds 3 jaar. Bij eenderde van de respondenten staat het licht inmiddels op oranje, wat betekent dat er nog wel kan worden geïnvesteerd in ict, maar minder dan voorheen. 9 procent geeft aan dat het ict-investeringsstoplicht op rood staat.

Gelukkig is het niet allemaal even ernstig gesteld met de ict-uitgaven. Zo gaf 17 procent van de ondervraagden aan dat hij het afgelopen kwartaal meer heeft geïnvesteerd in ict dan hij van tevoren had voorzien. 24 procent besteedde minder dan voorzien. Er werd vooral geïnvesteerd in opslagcapaciteit. Naar netwerken en beveiliging ging minder geld.

In samenwerking met Computable

Voor de eerste keer sinds lange tijd zullen de bedrijfsuitgaven aan ict in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar minder sterk groeien, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Weliswaar ziet een kwart van de ondernemingen zijn ict-budget komend voorjaar toenemen, maar dat is minder dan vorig jaar. Bovendien zegt 20 procent dat er de komende periode minder budget wordt vrijgemaakt voor ict. Veel bedrijven halen komend kwartaal de buikriem aan als het gaat om de aanschaf van nieuwe ict. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2000 ict-professionals, uitgevoerd door het Amerikaanse ChangeWave. 20 procent van de respondenten geeft aan dat hij de komende periode minder of zelfs geen geld kan besteden aan ict dan in het huidige kwartaal. Dat zijn drie procentpunten meer dan de 17 procent in het eerste kwartaal van afgelopen jaar. De onderzoekers zien ook dat maar 24 procent van de bedrijven een groter ict-budget voor het eerste kwartaal van 2008 heeft dan voor de huidige periode. Uit vergelijking met eerdere jaren blijkt dat die 24 procent veel minder is dat eerste kwartalen van 2004, 2005, 2006 en 2007. Zo kreeg afgelopen voorjaar nog liefst 34 procent van de respondenten een grotere zak geld mee voor zijn ict-uitgaven. Volgens ChangeWave is dat geen goed voorteken. In het onderzoek werd ook gevraagd naar de bereidheid naar investeren in ict-producten en -diensten. In iets meer dan de helft van de bedrijven staat het licht nog steeds op groen voor dit soort uitgaven. Toch is dat nog altijd 5 procent minder dan een jaar geleden en het laagste percentage sinds 3 jaar. Bij eenderde van de respondenten staat het licht inmiddels op oranje, wat betekent dat er nog wel kan worden geïnvesteerd in ict, maar minder dan voorheen. 9 procent geeft aan dat het ict-investeringsstoplicht op rood staat. Gelukkig is het niet allemaal even ernstig gesteld met de ict-uitgaven. Zo gaf 17 procent van de ondervraagden aan dat hij het afgelopen kwartaal meer heeft geïnvesteerd in ict dan hij van tevoren had voorzien. 24 procent besteedde minder dan voorzien. Er werd vooral geïnvesteerd in opslagcapaciteit. Naar netwerken en beveiliging ging minder geld. In samenwerking met Computable