Het UZ Brussel verwierf een 'stage 6' accreditatie van HiMSS, als achtste ziekenhuis in Europa.

De 'Healthcare Information & Management Systems Society' (HiMSS) evalueert wereldwijd de ict-systemen, processen en aanpak van medische instellingen op een schaal van 'stage 0' tot 'stage 7'. Hoe hogere score, hoe meer de instelling de processen en informatiestromen heeft geautomatiseerd en nauw vervlochten met de medische praktijk. Voorts correleert dit direct met de kwaliteit van de verzorging.

Dit jaar heeft HiMSS Analytics het UZ Brussel geëvalueerd en werd de eigen, in-huis ontwikkelde 'klinisch werkstation'-software een 'stage 6' accreditatie toegekend, meldt Rudi Van de Velde, directeur informatiesystemen. "Kort samengevat betekent dat 'stage 6' ziekenhuizen een volledig support hebben van het elektrnisch en het verpleegkundig medisch dossier, zowel op statisch als op dynamisch vlak, en quasi papierloos functioneren." Het UZ Brussel is hiermee het achtste ziekenhuis in Europa dat een 'stage 6' accreditatie verwerft.

In 2009won Rudi Van de Velde de Data News ICT Manager of the Year award 'public sector' op basis van zijn 'klinisch werkstation'-project.

Het UZ Brussel verwierf een 'stage 6' accreditatie van HiMSS, als achtste ziekenhuis in Europa. De 'Healthcare Information & Management Systems Society' (HiMSS) evalueert wereldwijd de ict-systemen, processen en aanpak van medische instellingen op een schaal van 'stage 0' tot 'stage 7'. Hoe hogere score, hoe meer de instelling de processen en informatiestromen heeft geautomatiseerd en nauw vervlochten met de medische praktijk. Voorts correleert dit direct met de kwaliteit van de verzorging. Dit jaar heeft HiMSS Analytics het UZ Brussel geëvalueerd en werd de eigen, in-huis ontwikkelde 'klinisch werkstation'-software een 'stage 6' accreditatie toegekend, meldt Rudi Van de Velde, directeur informatiesystemen. "Kort samengevat betekent dat 'stage 6' ziekenhuizen een volledig support hebben van het elektrnisch en het verpleegkundig medisch dossier, zowel op statisch als op dynamisch vlak, en quasi papierloos functioneren." Het UZ Brussel is hiermee het achtste ziekenhuis in Europa dat een 'stage 6' accreditatie verwerft. In 2009won Rudi Van de Velde de Data News ICT Manager of the Year award 'public sector' op basis van zijn 'klinisch werkstation'-project.