In het kader van de Europese doelstelling om tegen 2018 ongeveer 80 procent van de meters in nutsvoorziening-omgevingen (elektriciteit, gas, water) 'slim' te maken, startte Imec met iMinds en een reks partners in 2013 het CoPlaSM project. Het voorziet in een standaardmodule die verschillende vormen van communicatie tussen de slimme meters en de leveranciers van nutsvoorzieningen te ondersteunen. Het project mikt daarbij in eerste instantie op het vereiste tweerichtingsverkeer in het elektriciteitsnetwerk, met informatie over lokale stroomproductie (zoals zonnepanelen).

'One size fits all'

Het project ging van start met technische vereisten voor de communicatiemodule, zoals bepaald door Eandis en Infrax, op basis van onderzoek uitgevoerd door de iMinds onderzoeksgroepen SMIT-VUB en MICT-UGent. Op basis hiervan werd door asic-producent AnSem een software-aanpasbare PLC module ontwikkeld - een combinatie van een AnSem multistandaard analoge front-end chip en een processor van NXP. Momenteel wordt de module verder uitgewerkt, met bijkomende medewerking van iMinds-onderzoeksgroepen aan de VUB en UGent, evenals Elster Energy ICT en Laboelec.

Het uiteindelijke resultaat wordt een module die softwarematig kan worden bijgewerkt, en ondersteuning biedt voor zowel draadloze machine-to-machine communicatie, power line communicatie (PLC) en coax. Op die wijze kan steeds de best mogelijke vorm van communicatie worden ondersteund. Tevens zal een studie worden gemaakt van het stroomverbruik en de productiekost.

Met een dergelijke 'one size fits all' module mikken de partners op een kortere 'time to market', een lagere eenheidsprijs, goedkopere logistiek en een eenvoudiger en uniforme installatie. Met de module moet het mogelijk zijn om van "een gewone meter een slimme meter [te] maken." De markt voor slimme meters zal naar schatting van 7 miljard in 2012 stijgen naar 35 miljard in 2022.

Update inzake security

Het project legde zich toe op de ontwikkeling van een hardwaremodule die verschillende communicatievormen ondersteunt, en gezien de korte periode van het project - twee jaar - zou een securitymodule allicht te ambitieus zijn geweest. Het concept voorziet evenwel de mogelijkheid een bijkomende securitymodule te integreren, en dat zal de taak zijn van degenen die definitieve eindproducten ontwikkelen.

In het kader van de Europese doelstelling om tegen 2018 ongeveer 80 procent van de meters in nutsvoorziening-omgevingen (elektriciteit, gas, water) 'slim' te maken, startte Imec met iMinds en een reks partners in 2013 het CoPlaSM project. Het voorziet in een standaardmodule die verschillende vormen van communicatie tussen de slimme meters en de leveranciers van nutsvoorzieningen te ondersteunen. Het project mikt daarbij in eerste instantie op het vereiste tweerichtingsverkeer in het elektriciteitsnetwerk, met informatie over lokale stroomproductie (zoals zonnepanelen).'One size fits all'Het project ging van start met technische vereisten voor de communicatiemodule, zoals bepaald door Eandis en Infrax, op basis van onderzoek uitgevoerd door de iMinds onderzoeksgroepen SMIT-VUB en MICT-UGent. Op basis hiervan werd door asic-producent AnSem een software-aanpasbare PLC module ontwikkeld - een combinatie van een AnSem multistandaard analoge front-end chip en een processor van NXP. Momenteel wordt de module verder uitgewerkt, met bijkomende medewerking van iMinds-onderzoeksgroepen aan de VUB en UGent, evenals Elster Energy ICT en Laboelec.Het uiteindelijke resultaat wordt een module die softwarematig kan worden bijgewerkt, en ondersteuning biedt voor zowel draadloze machine-to-machine communicatie, power line communicatie (PLC) en coax. Op die wijze kan steeds de best mogelijke vorm van communicatie worden ondersteund. Tevens zal een studie worden gemaakt van het stroomverbruik en de productiekost.Met een dergelijke 'one size fits all' module mikken de partners op een kortere 'time to market', een lagere eenheidsprijs, goedkopere logistiek en een eenvoudiger en uniforme installatie. Met de module moet het mogelijk zijn om van "een gewone meter een slimme meter [te] maken." De markt voor slimme meters zal naar schatting van 7 miljard in 2012 stijgen naar 35 miljard in 2022.Update inzake securityHet project legde zich toe op de ontwikkeling van een hardwaremodule die verschillende communicatievormen ondersteunt, en gezien de korte periode van het project - twee jaar - zou een securitymodule allicht te ambitieus zijn geweest. Het concept voorziet evenwel de mogelijkheid een bijkomende securitymodule te integreren, en dat zal de taak zijn van degenen die definitieve eindproducten ontwikkelen.