Bij de plechtige opening van Imecs nieuwe stofvrije ruimte of 'cleanroom' maakte het onderzoekscentrum ook bekend dat Texas Instruments zijn zevende kernpartner is in het nano-elektronicaonderzoeksplatform. Ook de financiële cijfers van 2003 werden bekendgemaakt. In 2003 bedroegen Imecs inkomsten uit contractonderzoek 111 miljoen euro, wat een stijging is van 6 procent ten opzichte van 2002. Hiervan is 54 procent afkomstig van samenwerkingsverbanden met internationale bedrijven, 26 procent van samenwerkingsverbanden met Vlaamse bedrijven en het overige van projecten met steun van de Europese commissie, ESA en de Vlaamse regering.De bouw van het nieuwe onderzoekslaboratorium voor nano-elektronica ging begin 2003 van start. Het project slokte een totale investering op van 84 miljoen euro. 37,2 miljoen hiervan is een subsidie van de Vlaamse regering, de overige 46,8 miljoen is een lening bij Fortis Bank, financieel gesteund door de Europese investeringsbank (EIB).De nieuwe gebouwen bevinden zich vlakbij de huidige Imec-campus en omvatten een kantoorgebouw voor minstens 400 mensen, een centraal gebouw voor de nutsvoorzieningen en een fabruimte met 3 niveaus. De cleanroom is geschikt voor het gebruik van siliciumschijven met een diameter van 300mm. De installatie van de high-tech apparatuur kan nu beginnen.

Bij de plechtige opening van Imecs nieuwe stofvrije ruimte of 'cleanroom' maakte het onderzoekscentrum ook bekend dat Texas Instruments zijn zevende kernpartner is in het nano-elektronicaonderzoeksplatform. Ook de financiële cijfers van 2003 werden bekendgemaakt. In 2003 bedroegen Imecs inkomsten uit contractonderzoek 111 miljoen euro, wat een stijging is van 6 procent ten opzichte van 2002. Hiervan is 54 procent afkomstig van samenwerkingsverbanden met internationale bedrijven, 26 procent van samenwerkingsverbanden met Vlaamse bedrijven en het overige van projecten met steun van de Europese commissie, ESA en de Vlaamse regering.De bouw van het nieuwe onderzoekslaboratorium voor nano-elektronica ging begin 2003 van start. Het project slokte een totale investering op van 84 miljoen euro. 37,2 miljoen hiervan is een subsidie van de Vlaamse regering, de overige 46,8 miljoen is een lening bij Fortis Bank, financieel gesteund door de Europese investeringsbank (EIB).De nieuwe gebouwen bevinden zich vlakbij de huidige Imec-campus en omvatten een kantoorgebouw voor minstens 400 mensen, een centraal gebouw voor de nutsvoorzieningen en een fabruimte met 3 niveaus. De cleanroom is geschikt voor het gebruik van siliciumschijven met een diameter van 300mm. De installatie van de high-tech apparatuur kan nu beginnen.