Het IT-outsourcingcontract van InBev, dat al meerdere maanden werd voorbereid en spanningen veroorzaakte met de vakbonden, is nu afgesloten. Het gaat eigenlijk om een dubbel contract: weinig verrassend werd IBM gekozen voor het beheer van de IT-infrastructuur. Die overeenkomst heeft een geschatte waarde van 250 miljoen euro op 7 jaar. Wat betreft het uitbestede beheer van de netwerken, de vaste en mobiele telefoondiensten en de toegang tot het internet, tekende InBev een contract met BT ter waarde van naar schatting 175 miljoen euro, ook op 7 jaar.BT en IBM melden dat ze nauw zullen samenwerken om een end-to-end dienstverlening te garanderen. De uitbesteding zal dus in totaal meer dan 400 miljoen euro kosten. Er zijn 25 landen en zo'n 24.000 gebruikers bij betrokken.Wereldwijd zullen 166 mensen worden overgeheveld in het kader van dit contract: een dertigtal naar BT en de rest naar IBM. In België komt een twintigtal werknemers van InBev terecht bij IBM. Vroeger had InBev nog gesproken van 270 werknemers wereldwijd, en een vijftigtal werknemers in België.

Het IT-outsourcingcontract van InBev, dat al meerdere maanden werd voorbereid en spanningen veroorzaakte met de vakbonden, is nu afgesloten. Het gaat eigenlijk om een dubbel contract: weinig verrassend werd IBM gekozen voor het beheer van de IT-infrastructuur. Die overeenkomst heeft een geschatte waarde van 250 miljoen euro op 7 jaar. Wat betreft het uitbestede beheer van de netwerken, de vaste en mobiele telefoondiensten en de toegang tot het internet, tekende InBev een contract met BT ter waarde van naar schatting 175 miljoen euro, ook op 7 jaar.BT en IBM melden dat ze nauw zullen samenwerken om een end-to-end dienstverlening te garanderen. De uitbesteding zal dus in totaal meer dan 400 miljoen euro kosten. Er zijn 25 landen en zo'n 24.000 gebruikers bij betrokken.Wereldwijd zullen 166 mensen worden overgeheveld in het kader van dit contract: een dertigtal naar BT en de rest naar IBM. In België komt een twintigtal werknemers van InBev terecht bij IBM. Vroeger had InBev nog gesproken van 270 werknemers wereldwijd, en een vijftigtal werknemers in België.