De Economische Inspectie begon afgelopen zomer strenger te controleren op de naleving van de wetgeving die zegt dat online ondernemingen hun vestigingsadres steeds duidelijk en rechtstreeks moeten vermelden op het kanaal waarop ze communiceren. Die regel zit vervat in een Europese richtlijn uit 2000 en is gebaseerd op het idee dat wie online zaken doet even aanspraakbaar en traceerbaar moet zijn als wie offline zakendoet.

Influencers begonnen zich echter zorgen te maken: omdat zij in de meeste gevallen ondernemen vanop hun thuisadres, konden zij niet anders dan dat adres te vermelden. Volgens De Bleeker was dit duidelijk een geval van oude regels die wringen met nieuwe fenomenen.

Voor dat probleem heeft ze nu een oplossing gevonden, maakt ze woensdag bekend. De Bleeker heeft twee bedrijvenfederaties gevonden, BeCommerce en Feweb, die elk een bedrijvencentrum zullen openen waarop influencers zich kunnen vestigen. Dat vestigingsadres kunnen ze dan vermelden op hun socialemediakanalen.

De Bleeker spreekt over een 'praktische en haalbare oplossing die ervoor zorgt dat influencers hun thuisadres niet meer moeten blootgeven en die tegelijk de rechten van consumenten blijft garanderen'. Die laatsten zullen, 'als ze zich tekortgedaan voelen', nog altijd weten waar ze terecht kunnen.

De Bleeker wil de wetgeving ook aanpassen op Europees niveau, 'aan de geest en de gewoontes van deze tijd'.

De Economische Inspectie begon afgelopen zomer strenger te controleren op de naleving van de wetgeving die zegt dat online ondernemingen hun vestigingsadres steeds duidelijk en rechtstreeks moeten vermelden op het kanaal waarop ze communiceren. Die regel zit vervat in een Europese richtlijn uit 2000 en is gebaseerd op het idee dat wie online zaken doet even aanspraakbaar en traceerbaar moet zijn als wie offline zakendoet.Influencers begonnen zich echter zorgen te maken: omdat zij in de meeste gevallen ondernemen vanop hun thuisadres, konden zij niet anders dan dat adres te vermelden. Volgens De Bleeker was dit duidelijk een geval van oude regels die wringen met nieuwe fenomenen.Voor dat probleem heeft ze nu een oplossing gevonden, maakt ze woensdag bekend. De Bleeker heeft twee bedrijvenfederaties gevonden, BeCommerce en Feweb, die elk een bedrijvencentrum zullen openen waarop influencers zich kunnen vestigen. Dat vestigingsadres kunnen ze dan vermelden op hun socialemediakanalen.De Bleeker spreekt over een 'praktische en haalbare oplossing die ervoor zorgt dat influencers hun thuisadres niet meer moeten blootgeven en die tegelijk de rechten van consumenten blijft garanderen'. Die laatsten zullen, 'als ze zich tekortgedaan voelen', nog altijd weten waar ze terecht kunnen.De Bleeker wil de wetgeving ook aanpassen op Europees niveau, 'aan de geest en de gewoontes van deze tijd'.