Hoewel de inschrijvingen nog niet afgesloten zijn, blijken er zich tussen de universiteiten wel opvallende verschillen voor te doen. De Rijksuniversiteit van Gent noteert een paar dagen voor het begin van het nieuwe academiejaar een daling van 30% ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar. De RUG inschrijvingen stegen tot 2000-2001 om daarna steil naar beneden te duiken. Aan de VUB worden momenteel een 50-tal inschrijvingen geteld. Ook een neerwaartse trend zo blijkt, hoewel departementsverantwoordelijke Prof. Dr. Viviane Jonckers heel voorzichtig is met interpreteren. De belangstelling op de infodagen was groot, horen we, en er worden nog bijkomende inschrijvingen verwacht. De Katholieke Universiteit Leuven houdt met 89 inschrijvingen haar aantal kandidaat-informatici redelijk op peil. In Campus Kortrijk daarentegen is het huilen met de pet op. Vorig jaar had Kortrijk rond deze tijd al 16 belangstellenden, nu zijn dat er nog welgeteld drie. Algemeen zien we dat de wetenschapsrichtingen hier dalen. Een mogelijke verklaring hiervoor vinden ze in de reputatie die Kortrijk opbouwde in Rechten en Letteren en Wijsbegeerte. Ook de Waalse universiteiten volgen nu voor het eerst de dalende trend. Aan de UCL (Louvain-la-Neuve) zijn momenteel 195 bitsupporters ingeschreven, wat zowat 15 procent minder is dan vorig jaar. De Universit Mons-Hainaut speelt zijn uitzonderlijke winst van vorig jaar kwijt en daalt met iets meer dan 10%. Uitzondering vormt de ULB, hoewel de situatie daar iets moeilijker in te schatten is. Tot vorig jaar maakte de optie informatica er deel uit van de richtingen economie of wiskunde. Nu werd een volledig nieuwe richting uit de grond gestampt. Wat resulteert in een stijging van 10%, en een voorlopige score van 100 inschrijvingen oplevert. Prof. Frans Aricks, departementshoofd informatica aan het Antwerpse Ruca, die al 53 streepjes op zijn lijstje mag zetten, zoekt een verklaring voor de dalende trend Vorig jaar waren onze slaagpercentages heel laag en dat doet de ronde als een lopend vuurtje. Hoezo laag, maken ze het de studenten dan zoveel moeilijker?. Niet moeilijker dan andere universiteiten, maar we zien wel dat eerste generatiestudenten informatica blijkbaar niet zo goed weten waar ze aan beginnen. Ze schrijven zich blind in. Het is niet omdat je wat met je computer kan spelen en knutselen, dat je ook geschikt bent als informaticus. Voor sommigen komt het wetenschappelijk aspect van de studies als een verrassing. We zien dan ook dat studenten informatica uit zeer uiteenlopende humaniorarichtingen komen. Mensen uit andere wetenschappelijke richtingen schatten de nood aan een wetenschappelijke vooropleiding blijkbaar juister in. Juiste informatie hieromtrent verschaffen staat daarom bovenaan het prioriteitenlijstje van het Ruca. Op infodagen merken we toch dat bepaalde kandidaten afhaken omdat deze richting toch niet echt voor hen bedoeld is.De heren en dames Professoren zien de afvlakkende trend als een zekere normalisatie ten opzichte van de stijging enkele jaren geleden. Toch hopen ze dat de zaken zich nu gaan stabiliseren. En dat er zich meer dames aanmelden. Want hun belangstelling voor bits en bytes wordt alsmaar kleiner. Professor Jonckers Vreemd, een tiental jaren geleden waren er meer meisjes dan nu. En inmiddels is een derde van ons personeelsbestand vrouwelijk. Ik heb geen flauw idee waarom zich dit niet weerspiegelt in de opleiding. Ook de visitatiecommissie die de informatica-afdelingen vorig jaar over de vloer kregen, vond het geringe aantal studentes in de faculteitsgangen het vermelden waard.

Hoewel de inschrijvingen nog niet afgesloten zijn, blijken er zich tussen de universiteiten wel opvallende verschillen voor te doen. De Rijksuniversiteit van Gent noteert een paar dagen voor het begin van het nieuwe academiejaar een daling van 30% ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar. De RUG inschrijvingen stegen tot 2000-2001 om daarna steil naar beneden te duiken. Aan de VUB worden momenteel een 50-tal inschrijvingen geteld. Ook een neerwaartse trend zo blijkt, hoewel departementsverantwoordelijke Prof. Dr. Viviane Jonckers heel voorzichtig is met interpreteren. De belangstelling op de infodagen was groot, horen we, en er worden nog bijkomende inschrijvingen verwacht. De Katholieke Universiteit Leuven houdt met 89 inschrijvingen haar aantal kandidaat-informatici redelijk op peil. In Campus Kortrijk daarentegen is het huilen met de pet op. Vorig jaar had Kortrijk rond deze tijd al 16 belangstellenden, nu zijn dat er nog welgeteld drie. Algemeen zien we dat de wetenschapsrichtingen hier dalen. Een mogelijke verklaring hiervoor vinden ze in de reputatie die Kortrijk opbouwde in Rechten en Letteren en Wijsbegeerte. Ook de Waalse universiteiten volgen nu voor het eerst de dalende trend. Aan de UCL (Louvain-la-Neuve) zijn momenteel 195 bitsupporters ingeschreven, wat zowat 15 procent minder is dan vorig jaar. De Universit Mons-Hainaut speelt zijn uitzonderlijke winst van vorig jaar kwijt en daalt met iets meer dan 10%. Uitzondering vormt de ULB, hoewel de situatie daar iets moeilijker in te schatten is. Tot vorig jaar maakte de optie informatica er deel uit van de richtingen economie of wiskunde. Nu werd een volledig nieuwe richting uit de grond gestampt. Wat resulteert in een stijging van 10%, en een voorlopige score van 100 inschrijvingen oplevert. Prof. Frans Aricks, departementshoofd informatica aan het Antwerpse Ruca, die al 53 streepjes op zijn lijstje mag zetten, zoekt een verklaring voor de dalende trend Vorig jaar waren onze slaagpercentages heel laag en dat doet de ronde als een lopend vuurtje. Hoezo laag, maken ze het de studenten dan zoveel moeilijker?. Niet moeilijker dan andere universiteiten, maar we zien wel dat eerste generatiestudenten informatica blijkbaar niet zo goed weten waar ze aan beginnen. Ze schrijven zich blind in. Het is niet omdat je wat met je computer kan spelen en knutselen, dat je ook geschikt bent als informaticus. Voor sommigen komt het wetenschappelijk aspect van de studies als een verrassing. We zien dan ook dat studenten informatica uit zeer uiteenlopende humaniorarichtingen komen. Mensen uit andere wetenschappelijke richtingen schatten de nood aan een wetenschappelijke vooropleiding blijkbaar juister in. Juiste informatie hieromtrent verschaffen staat daarom bovenaan het prioriteitenlijstje van het Ruca. Op infodagen merken we toch dat bepaalde kandidaten afhaken omdat deze richting toch niet echt voor hen bedoeld is.De heren en dames Professoren zien de afvlakkende trend als een zekere normalisatie ten opzichte van de stijging enkele jaren geleden. Toch hopen ze dat de zaken zich nu gaan stabiliseren. En dat er zich meer dames aanmelden. Want hun belangstelling voor bits en bytes wordt alsmaar kleiner. Professor Jonckers Vreemd, een tiental jaren geleden waren er meer meisjes dan nu. En inmiddels is een derde van ons personeelsbestand vrouwelijk. Ik heb geen flauw idee waarom zich dit niet weerspiegelt in de opleiding. Ook de visitatiecommissie die de informatica-afdelingen vorig jaar over de vloer kregen, vond het geringe aantal studentes in de faculteitsgangen het vermelden waard.